Lasten psykoosilääkehoidon käytännöt vaihtelevat

Yhtenäisiä aloituskäytäntöjä ja seurantaa tulisi edistää lääkehoidon turvallisuuden parantamiseksi.

Lasten psykoosilääkehoidon yhtenäisiä aloituskäytäntöjä ja seurantaa tulisi edistää, havaitsi Kirsi Kakko (LL) väitöstutkimuksessaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin psykoosilääkehoitoa alle 13-vuotiailla lapsilla. Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian vastuualueella vuosina 2013–2019.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa todettiin, että lääkehoidon aloituksen ja seurannan käytännöt olivat epäyhtenäisiä. Toisessa vaiheessa käyttöön otettu seurantaohjelma paransi lääkehoidon turvallisuutta ja haittojen ennaltaehkäisyä.

– Tutkimuspotilaiden kasvua ja laboratorioarvoja seurattiin useammin ja muutosten kannalta tärkeät toistetut mittaukset lisääntyivät, sanoo Kakko Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Työtä pitää kuitenkin vielä tehdä, jotta käytännöt juurtuisivat pysyväksi kliiniseksi toimintatavaksi.

Painonnousu ja kolesteroli- ja sokeriaineenvaihdunnan epäedulliset muutokset olivat yleisiä tutkimuspotilailla. Myös lieviä neurologisia haittavaikutuksia havaittiin jonkin verran.

– Oikea-aikainen psykoosilääkehoito voi muun psykiatrisen hoidon ohessa edistää lapsen toipumista, mutta lääkehoidon mahdollisesti aiheuttamat haitalliset suuntaukset tulisi havaita varhain, jotta ylipainon tai tyypin 2 diabeteksen kehittyminen niille alttiilla lapsilla voitaisiin ehkäistä.

Psykoosilääkkeiden käyttö on lisääntynyt lasten mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Useimmiten käyttö liittyi vakavan aggressiivisuuden tai tunne- ja käytössäätelyn häiriöiden hoitoon. Lääkehoidon tarve on usein pitkäkestoinen.

LL Kirsi Kakon lastenpsykiatrian erikoisalaan kuuluva väitöskirja Second-generation Antipsychotic Medications in Child Psychiatric Patients: Prescribing and Monitoring practices tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 17.12.2021 klo 12.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.