Leptiini välittää lihavuuden ja nivelrikon yhteyttä

Väitöstutkimuksessa löytyi uusia solunsisäisiä mekanismeja, jotka välittävät ja säätelevät adiposytokiinien niveltulehdusta ja rustovauriota pahentavia vaikutuksia.

Leptiini oli vahvasti yhteydessä painoindeksiin: lihavilla potilailla leptiinipitoisuudet olivat huomattavasti suurentuneet niin veressä, nivelnesteessä kuin rustossakin. Nämä havainnot teki Anna Koskinen-Kolasa väitöstutkimuksessaan.

Väitöskirjassa tutkittiin leptiiniä, adiponektiiniä ja resistiiniä. Tutkimusta varten kerättiin näytteet ja sairauskertomustiedot sadalta nivelrikkopotilaalta polven tekonivelleikkauksen yhteydessä. Kaikkia kolmea adiposytokiiniä löytyi kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden potilaiden verestä ja nivelnesteestä. Lisäksi nivelrikon vaurioittamasta rustokudoksesta vapautui näitä adiposytokiinejä kudosviljelyolosuhteissa.

Kaikkien tutkittujen adiposytokiinien pitoisuudet korreloivat selvästi tulehdusta voimistavien tekijöiden ja rustoa vaurioittavien entsyymien pitoisuuksien kanssa. Lisäksi leptiini ja adiponektiini lisäsivät näiden haitallisten tekijöiden tuottoa rustossa.

Tutkimuksessa löytyi myös aivan uusia solunsisäisiä mekanismeja, jotka välittävät ja säätelevät adiposytokiinien niveltulehdusta ja rustovauriota pahentavia vaikutuksia. Tämä tieto luo pohjaa uusien nivelrikon etenemistä hidastavien lääkkeiden kehittämiseksi.

Tulokset selittävät ainakin osittain, miksi lihavuus myötävaikuttaa nivelrikon syntyyn ja pahentaa nivelrikkopotilaan oireita. Laihduttaminen on edullista: nivelrikkopolveen tai –lonkkaan kohdistuva paino kevenee, mutta myös rasvakudoshormonien tasapaino muuttuu edulliseen suuntaan.

LL Anna Koskinen-Kolasan väitöskirja Adipocytokines in Osteoarthritis (Adiposytokiinit, lihavuus ja nivelrikko) tarkastetaan 19.1.2018 Tampereen yliopistossa.

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

toimittaja

Kuva: Panthermedia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 16.1.2018.