Liikunta parantaa syöpäpotilaan muistia ja keskittymiskykyä

Passiivinen elämäntapa on yhteydessä heikompiin kognitiivisiin kykyihin.

Syöpään ja sen hoitoon liittyvä kognitiivisen kyvyn heikentyminen on kiusallinen haitta, josta kärsii jopa 75 % rintasyöpäpotilaista. Tutkimusnäyttö tukee sitä, että liikunnallinen elämäntapa suojaa potilasta myös hoidon aiheuttamilta aivotoiminnan haitoilta.

Tutkimuksessa oli mukana 580 rintasyöpään sairastunutta naista, verrokkikohortissa oli 363 tutkittavaa, joilla ei ollut rintasyöpää. Ennen solunsal­paajahoidon aloittamista joka kolmas rintasyöpään sairastunut liikkui suositusten mukaisesti, hoidon aikana vain viidennes ja hoidon jälkeen vähän yli ­kol­mannes.

Suositusten mukaan liikkuneilla ­kognitiiviset kyvyt säilyivät samalla tasolla kuin verrokkikohortissa. Passiivinen elämäntapa oli yhteydessä heikompiin kognitiivisiin kykyihin.

Muistin ja keskittymiskyvyn heikkous vaivaa monia jopa vuosien ajan hoitojen jälkeen. Kognitiivisten haittojen tiedetään olevan yhteydessä muuhun ­sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Fyysinen aktiivisuus parantaa syöpä­potilaan elämänlaatua ja jopa elinaikaa. Liikunta on lääke aivoillekin.

Salerno E, Culakova E, Kleckner A ym. Physical activity patterns and relationships with cognitive function in patients with breast cancer before, during, and after chemotherapy in a prospective, nationwide study. J Clin Oncol, verkossa ensin 18.8.2021. doi: 10.1200/JCO.20.03514

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 39/2021.