Liikunta vähentää syöpäriskiä

Liikunnasta on monenlaisten ­terveysvaikutusten ohella kiistat­tomasti hyötyä myös syövän ehkäisyssä.

Analyysissä yhdistettiin 9 prospektiivisen tutkimuksen aineistot. Kaikissa tutkimuksissa tutkittavat olivat kirjanneet, mitä liikuntaa ja kuinka paljon minäkin päivänä he olivat harrastaneet. Tutkittavia oli yhteensä yli 750 000. Seuranta-aika oli 10 vuotta. Syöpä­tapauksia todettiin 50 620.

Jo 2,5–5 tuntia reipasta kävelyä viikossa vähentää merkittävästi riskiä sairastua moniin syöpiin: rintasyöpä, paksusuolisyöpä (miehillä), kohtusyöpä, munuaissyöpä, myelooma, maksasyöpä ja non-Hodgkin-lymfooma (naisilla). Liikuntaa harrastavien rintasyöpäriski oli 6–10 % pienempi ja maksasyöpäriski 18–27 % pienempi kuin niillä, jotka eivät liikkuneet.

Liikunnan intensiteetin lisäys saattoi suojata joiltakin syöviltä tehokkaammin. Lihavuus ei vaikuttanut tuloksiin; suuri painoindeksiarvo lisäsi vain kohtusyövän riskiä tässä aineistossa.

Lähde: Matthews C, Moore S, Arem H ym. Amount and intensity of leisure-time physical activity and lower cancer risk. J Clin Oncol, verkossa ensin 26.12.2019. doi: 10.1200/JCO.19.02407

Kirjoittaja
Sirkku Jyrkkiö

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 7/2020.