Lyheneekö penis prostatektomian seurauksena?

​Eturauhasen poistoleikkauksen eli prostatektomian aiheuttamia muutoksia selviteltiin magneettikuvauksen avulla.

Peniksen lyheneminen on virtsankarkailun ja erektio-ongelmien ohella huolen aiheena monella radikaalin prostatektomian läpikäyneellä. Sen toteaminen saattaa olla ikävä isku potilaan itse­tunnolle. Ryhmä japanilaistutkijoita Kanazawan yliopistoklinikalta selvitteli magneettikuvauksen avulla prostatektomian aiheuttamia lantion alueen anatomisia muutoksia, joiden seurauksena penis saattaisi lyhentyä.

Kaikki leikkaukset tehtiin robottiavusteisesti vuosina 2011–14. Lopulliseen selvitykseen otettiin mukaan 102 potilasta, jotka eivät tutkimuksen kestäessä leikkauksen lisäksi saaneet sairauteensa muuta hoitoa. Yksi ja sama henkilö mittasi potilaiden peniksen lepotilassa täyteen pituuteensa venytettynä ennen leikkausta, 10 päivää leikkauksen jälkeen ja 1, 3, 6, 9, 12, 18 sekä 24 kuukauden kuluttua. Lantion magneettikuvaus tehtiin kolmesti: ennen leikkausta, katetrin poiston jälkeen 10. postoperatiivisena päivänä ja 12 kuukauden kuluttua leikkauksesta. Sen keskisagittaalisesta leikkeestä mitattiin virtsaputken membranoottisen osan distaalipään kohtisuora etäisyys lantion ala-aukon tasosta, jonka maamerkkinä oli häntäluun kärjen ja häpyluun alareunan yhdistävä jana.

Potilaiden peniksen pituuden mediaani ennen leikkausta oli 117,2 mm, ja lyhimmillään se oli 10 päivän kuluttua leikkauksesta, 97,3 mm. Lyhenemä oli siis 19,9 mm. Sen jälkeen penis vähitellen palautui alkuperäiseen mittaansa 12 kuukauden aikana. Pituuden mediaani tuolloin oli 116,3 mm ja 24 kuukauden kohdalla 118,3 mm. Magneettikuvissa oli havaittavissa heti leikkauksen jälkeen membra­noottisen virtsaputken ja peniksen bulbuksen vetäytyminen proksimaalisuuntaan, kohti virtsarakkoa, mutta vuoden kuluttua tilanne oli palautunut alkuperäistä vastaavaksi.

Tutkijoiden käsitys on, että vaikka diaphragma urogenitale, jonka läpi membranoottinen virtsaputki kulkee, onkin tukevasti kiinnittynyt luiseen lantioon, se ei ole kovin kiinteä eikä periksiantamaton. Siksi se ja siihen kiinnittyvä virtsaputki pääsevät liikkumaan vertikaalisesti kohti rakkoa virtsaputken ja rakon kaulan välisen anastomoosin eli yhdysaukon seurauksena. Tämä siirtymä näkyy peniksen pituudessa, koska virtsaputki, sitä ympäroivä corpus spongiosum ja sen osana oleva glans muodostavat kiinteän anatomisen kokonaisuuden. Vuoden kuluessa virtsarakkoa ylöspäin vetävät rakenteet ilmeisesti kuitenkin löystyvät, peniksen bulbuksen sijainti palaa ennalleen ja penis saa takaisin alkuperäisen mit­tansa.

Lähde: Kadono Y, Machioka K, Nakashima K ym. Changes in penile length after radical prostatectomy: investigation of the underlying anatomical mechanism. BJU Int, verkossa ensin 8.2.2017. doi:10.1111/bju.13777

Kirjoittaja:

Ossi Lindell

urologian erikoislääkäri

Kuva: Fotolia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 12/2017.

Lue lisää jutun aiheesta