Maahan muuttaneet käyttävät vähemmän mielenterveyspalveluja

Kyse ei ole vain varhaisen kotoutumisvaiheen ongelmasta.

Suomeen ulkomailta muuttaneet ovat aliedustettuina mielenterveys- ja kuntoutuspalveluissa.

Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tutkimuksesta (Castaneda A ym. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020;17:6223), jossa tutkittiin Suomen venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisia työikäisiä aikuisia.

– Tulokset osoittavat, että vaikka joillain maahan muuttaneilla ryhmillä on enemmän masennus- ja ahdistuneisuusoireita kuin koko väestössä, on palvelujen piiriin löytämisessä vaikeuksia, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Anu Castaneda tiedotteessa.

Kyse ei ole vain varhaisen kotoutumisvaiheen ongelmasta. Tutkitut ryhmät olivat asuneet Suomessa keskimäärin kymmenen vuotta.

Mielenterveysongelmiin voi liittyä häpeää

Niistä, joilla oli tutkimuksen aikana masennus- tai ahdistuneisuusoireita, oli neljän vuoden sisällä ollut hoidettavana psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa kurditaustaisista vain 23 prosenttia, somalialaistaustaisista 12 prosenttia ja venäläistaustaisista 11 prosenttia.

Vastaava luku koko väestössä oli 43 prosenttia.

Myös Kelan tukemissa kuntoutuspalveluissa maahan muuttaneita oli huomattavasti harvemmin kuin koko väestössä. Masennus- tai ahdistuneisuusoireita tutkimuksen aikana kokeneista maahan muuttaneista kuntoutuspalveluja käytti pari prosenttia.

Myös Kelan tukemissa kuntoutuspalveluissa maahan muuttaneita oli huomattavasti harvemmin kuin koko väestössä. Niistä, joilla oli tutkimushetkellä masennus- tai ahdistuneisuusoireita, oli koko väestöstä 11 prosenttia käyttänyt neljän vuoden sisällä kuntoutuspalveluita. Vastaava osuus maahan muuttaneissa ryhmissä oli pari prosenttia.

Tutkijoiden mukaan epäsuhtaisten tulosten taustalla voi olla monia syitä. Mielenterveysongelmiin voi liittyä häpeää, palvelujärjestelmä voi näyttäytyä vieraana tai palveluihin ohjauksessa voi olla haasteita.

Tutkijat yhdistivät väestötutkimuksesta saatavia tietoja masennus- ja ahdistuneisuusoireista sekä rekistereistä saatavia tietoja käytetyistä palveluista.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.