Myöhäishaitat ovat yleisiä lapsuusiän aivokasvaimen jälkeen

Ongelmiin puuttuminen parantaa potilaan elämänlaatua.

Suomessa todetaan aivokasvain vuosittain noin neljälläkymmenellä alle 15-vuotiaalla lapsella, ja lähes 80 % heistä on elossa viiden vuoden päästä diagnoosin saamisesta. Onkin tärkeää huomioida aivokasvaimiin ja niiden hoitoihin liittyvät liitännäissairaudet ja sosiaaliset vaikutukset, muistuttavat Erika Storm, Päivi Lähteenmäki ja Tuire Lähdesmäki Lääkärilehdessä julkaistussa katsauksessa.

Monesti kasvaimen leikkaus on hoidon kulmakivi. Myös säde- ja solunsalpaajahoitoa käytetään. Varsinkin alle kouluikäisten lasten kehittyvä keskushermosto on herkkä vaurioitumaan hoidoissa.

Myöhäishaitat kohdistuvat moneen elinryhmään. Yleisimpiä ovat kognitiiviset ja neurologiset ongelmat sekä aineenvaihdunnan sairaudet. Osalla potilaista elämänlaatua heikentävät merkittävästi sosiaaliset haasteet sekä oppimis- ja työllistymisvaikeudet. Myös fyysinen suorituskyky saattaa olla selvästi heikentynyt. Haittoihin puuttumalla on mahdollista kohentaa potilaan elämänlaatua.

Hiljattain laaditun suosituksen pohjalta jokaiseen yliopistosairaalaan on perustettu nuorena sairastetun syövän myöhäisseurantapoliklinikka. Kaikki sädehoitoa tai intensiivihoitoa saaneet aivokasvainpotilaat kuuluvat suurimman myöhäishaittariskin ryhmään. Seurantakäyntejä voi olla jopa vuosittain, mutta vähintään viiden vuoden välein. TYKS:n alueen STEP-projektissa testataan myös potilaan voinnin sähköistä seurantajärjestelmää.

Lähde: Storm E, Lähteenmäki P, Lähdesmäki T. Lapsuuden aivokasvaimen myöhäisvaikutukset. Suom Lääkäril 2019;74:108–13.

teksti: Tiina Huttu

kuva: Fotolia