Oireettomat koronainfektiot tavallisia ympärivuorokautisessa hoidossa

COVID-19-tauti on vanhuksilla usein oireeton tai vähäoireinen.

COVID-19-pandemian aikana on opittu suojaamaan laitosvanhuksia, joiden alttius taudille ja vakaville komplikaatioille on suuri. Edelleen kuitenkin harkitaan, pitääkö indeksitapauksen jälkeen testata lähi­piiri, osasto vai peräti koko asumis­yksikkö vai testataanko pelkkien oireiden perusteella. Hollantilaistutkimus viittaa siihen, että tauti on tuolloin levinnyt jo isoon osaan asukkaista ja henkilö­kunnasta.

Tutkimuksessa seurattiin 185-paikkaista vanhainkotia COVID-19:n ensimmäisen aallon aikana. Ensimmäinen tapaus todettiin 29.4. vanhuksella, joka oli saanut taudin sairaalassa, vaikka oli palannut sieltä viikkoa aiemmin testien mukaan negatiivisena. Koko yksikössä todettiin useita oireisia tapauksia 12.5. ja tuolloin kaikki testattiin. Sitä ennen oli testattu vain oireisia, ja sen jälkeen kaikki testattiin viikoittain neljä kertaa PCR-testillä oireista riippumatta. Oireiset testattiin aina heti. Henkilökunta testattiin kahdella viikolla. Lisäksi kaikilta kysyttiin 16 oireesta.

Seuranta-aikana positiivisia näytteitä antoi 113/181 asukasta ja 56/244 henkilökunnasta. Positiivisen näytteen antaneet asukkaat olivat muita asukkaita vanhempia ja heillä oli useammin kognitiivinen heikentymä. Henkilökunnasta positiivisen näytteen antaneet olivat muita useammin avustavaa henkilöstöä. Sekvensointi osoitti kaikkien positiivisten näytteiden viruksen periytyvän indeksipotilaan sairaalajaksolta.

Oireisia oli testaushetkellä asukkaista vain 58 % ja henkilökunnasta 91 %. Lähes kaikki keskeiset oireet olivat henkilö­kunnalla tavallisempia. Väsymys, tukkoisuus ja päänsärky olivat tavallisia henkilökunnalla, asukkailla puolestaan yskä ja kuume.

Ennen kuin testejä alettiin tehdä viikoittain, 39 asukasta oli testattu oireiden vuoksi ja todettu positiivisiksi. Systemaattisen testauksen jälkeen 74 asukasta oli testipositiivisia. Heistä 38:lle oireita kehittyi vasta positiivisen testin jälkeen, 7:lle ei lainkaan. Henkilökunnasta selvästi pienempi osuus oli oireettomia. Oireet kehittyivät keskimäärin 8 vrk positiivisen testituloksen jälkeen.

Huolellinen kohortin testaus ja kuvaus osoittaa, että COVID-19-tauti on vanhuksilla usein oireeton tai vähäoireinen – tai ainakaan he eivät osaa kuvata oireitaan eikä henkilökunta tunnista niitä. ­Laitoksiin suositellaan joukkotestausta heti ensimmäisen tapauksen jälkeen, ja muualta taloon tulevat asukkaat tulee eristää aiemmasta testituloksesta ­riippumatta.

van den Besselaar ym. Are presymptomatic SARS-CoV-2 infections in nursing home residents unrecognized symptomatic infections? Sequence and metadata from weekly testing in an extensive nursing home outbreak. Age Ageing 2021;50:1454–63.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 41/2021.