Paikallisalkuisen epilepsian diagnoosi viivästyy usein

Aikaisempi diagnoosi voi ehkäistä vaaratilanteita.

Paikallisalkuisen epilepsian diagnoosi viivästyy usein, koska lievät oireet jäävät tunnistamatta. Hoitamaton epilepsia voi johtaa vaaratilanteisiin epileptisen kohtauksen yllättäessä. Nämä havainnot tehtiin kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa olivat Suomesta mukana Itä-Suomen yliopisto ja KYS.

Paikallisalkuisen epilepsian diagnoosi viivästyy keskimääräin kahdella vuodella, kun varhaisia lieviä oireita ei tunnisteta. Diagnoosi viivästyy etenkin potilailla, joilla ei ole näkyviä motorisia kohtausoireita, kuten raajojen nykimistä, vaan esimerkiksi tajunnanhämärryskohtauksia. Paikallisoireinen epilepsia tunnistetaan usein vasta, kun tauti on edennyt häiritseviin motorisiin oireisiin.

– Lievät oireet osoittautuivat tavallisiksi paikallisalkuisen epilepsian alkuvaiheessa. Varhaisten oireiden tunnistamiseen olisikin syytä panostaa nykyistä enemmän sekä oikein diagnoosin ja hoidon aikaistamiseksi, ennusteen parantamiseksi että myös kohtauksiin liittyvien vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, professori Reetta Kälviäinen toteaa tiedotteessa.

New Yorkin yliopiston johtamaan tutkimukseen osallistui Human Epilepsy Project -hankkeen kautta 447 epilepsiapotilasta 34 keskuksesta eri puolilta maailmaa. Potilaat olivat 12–60-vuotiaita. Tutkimuksessa käytettiin potilaiden itse raportoimia kohtaustietoja ja potilastietoja, joista ilmenivät myös kohtauksista aiheutuneet vammat ja onnettomuudet.

Pisimmillään kuusi vuotta oireiden alkamisesta diagnoosiin

Osallistujista 45 prosentilla epilepsia alkoi motorisilla oireilla ja diagnosoitiin keskimäärin kahdessa kuukaudessa oireiden alkamisesta. 55 prosentilla epilepsia alkoi ei-motorisilla oireilla, ja heillä diagnoosin saamiseen kului keskimäärin kymmenen kertaa pitempi aika kuin niillä, joilla oli motorisia oireita alusta alkaen. Pisimmillään kului kuusi vuotta oireiden alkamisesta diagnoosiin.

Tutkimuksen osallistujista 23 oli joutunut yhteen tai useampaan auto-onnettomuuteen ennen epilepsiadiagnoosia. Heistä valtaosalla oireet olivat ei-motorisia. Tutkijat arvioivatkin, että 13:lla ajoissa tehdyllä epilepsiadiagnoosilla voidaan ehkäistä aina yksi auto-onnettomuus, ja yksin USA:ssa voitaisiin vuosittain ehkäistä 1 816 tunnistamattomien epileptisten kohtausten aiheuttamaa onnettomuutta.

Tutkimusryhmä aikoo seuraavaksi selvittää epilepsian varhaisvaiheessa auto-onnettomuuteen joutuneiden päivystyskäynneistä, onko heille tehty epilepsian oirekartoitusta tai neurologisia tutkimuksia.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.