Perheen köyhyys heijastuu lapsen painoindeksiin ja stressiin

Perheen köyhyys lisää lapsen lihavuuden riskiä ja lihavuus on varsin pysyvää.

Perheen heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa varhaislapsuuden painoindeksin kehityskaareen ja aiheuttaa lapselle pitkäaikaista stressiä.

Lihavuuden ehkäisyyn tähtäävään prospektiiviseen kohorttitutkimukseen osallistui 534 tervettä 2–4-vuotiasta lasta. Vuosittaisilla seurantakäynneillä lapsille laskettiin painoindeksi (BMIp95) ja heiltä kerättiin hiusnäytteet pitkäaikaista stressiä kuvaavan kortisolipitoisuuden määrittämistä varten. Seuranta jatkui kolme vuotta.

Lapset luokiteltiin lähtötilanteessa talouden vuositulotason mukaan erittäin matalan tulotason ryhmään (alle 25 000 dollaria/v) sekä vertailuryhmään (tulot 25 000–65 000 dollaria/v). Lisäksi seurannan aikana eroteltiin pysyvästi erittäin matalan tulotason ja nousevan tulotason (ylitti seurannassa 25 000 dollaria/v) ryhmät.

Lihavien lasten osuus kasvoi seurannassa ja tervepainosten lasten osuus pieneni kaikissa ryhmissä. Erittäin matalan tulotason talouksissa lasten painoindeksin vuosittaiset muutokset olivat suurempia kuin vertailuryhmän lapsilla (BMIp95:n muutos 0,40 vs. –0,62 prosenttiyksikköä/v, p < 0,001).

Samoin lapsilla, joiden perheiden tulotaso pysyi erittäin matalana, vuosittaiset muutokset olivat suurempia kuin verrokeilla (0,34 vs. –0,61; p < 0,01), kuten myös nousevan tulotason ryhmässä (0,51 vs. –0,61; p < 0,01).

Pysyvästi erittäin matalan tulotason ryhmän lapsilla hiusten kortisolipitoisuus oli suurempi (0,22 pg/mg, p = 0,02) kuin verrokeilla, kun taas nousevan tulotason ryhmä (0,03 pg/mg, p = 0,77) ei eronnut merkittävästi vertailuryhmästä. Pitkäaikaisen stressin eli hiusten kortisolipitoisuuden ja painoindeksin välillä ei todettu yhteyttä.

Perheen köyhyys lisää lapsen lihavuuden riskiä ja lihavuus on varsin pysyvää. Pitkäaikainen stressi nostaa kortisolitasoja ja voi vaikuttaa lihavuuden syntyyn. Lihavuus aiheuttaa lapsellekin lisäsairauksia.

Lue lisää: Sokerivero ei riitä

Kunin-Batson AS, Crain AL, Gunnar MR ym. Household income, cortisol, and obesity during early childhood: A prospective longitudinal study. J Pediatr 2023;252:76–82. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.09.007

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.