Rasitus-EKG ei ole hyödyllinen sepelvaltimotaudin seulonnassa

Rasitus-EKG-tutkimusta tehdään vieläkin joskus etenkin yli 50-vuotiaiden miestyön­tekijöiden terveystarkastusten yhteydessä.

Näyttöä toimintamallin hyödystä ei ole koskaan ollut, eivätkä tuoreet amerikkalaiset suositukset löydä toimintatavalle perusteita nytkään.

Amerikkalainen preventiotyöryhmä (USPSTF) analysoi nykyisen tutkimustiedon EKG:n ja rasitus-EKG:n hyödyistä ja haitoista, kun menetelmiä käytetään sepelvaltimotaudin seulontaan. Jos sepelvaltimotautiriski on vähäinen perinteisten vaaratekijöiden perusteella, suositusryhmä pitää EKG:n ja rasitus-EKG:n käyttöä täysin hyödyttömänä. Todetut löydökset voivat aiheuttaa testatuissa turhaa huolta ja murhetta. Toistaiseksi ei ole näyttöä seulonnan hyödyistä suuremmankaan sairastumisriskin henkilöillä. Seulonnan merkitystä on tutkittu vain kahdessa satunnaistetussa tutkimuksessa keski-ikäisillä diabeetikoilla. Seulonta ja taudin varhainen toteaminen eivät parantaneet ennustetta kummassakaan.

Perinteisiin vaaratekijöihin perustuva sepelvaltimotautiriskin arvio ja todettuihin riskitekijöihin vaikuttaminen ovat edelleen valtimotautien aiheuttaman sairastavuuden ehkäisyn kulmakivi. Rasitukseen liittyvien oireiden ilmaantuessa tai suorituskyvyn huonontuessa ennakoimattomasti rasitus-EKG on edelleen arvokas perustutkimus. Näyttöä tarkempienkaan sepelvaltimotaudin seulontamenetelmien ennustehyödystä ei valitettavasti toistaiseksi ole.

Lähde: US Preventive Services Task Force. Screening for cardiovascular disease risk with electrocardiography. USPSTF Recommendation. JAMA 2018;319:2308–14.

Kirjoittaja:

Juhani Airaksinen

professori

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 38/2018.