Runsas liikunta auttaa hillitsemään matala-asteista tulehdusta lapsilla

Vähäinen liikunta, epäterveellinen ravitsemus ja ylipaino ovat huonoin yhdistelmä.

Runsas ja rasittava liikunta voi hillitä ylipainon aiheuttamaa matala-asteista tulehdusta. Sen sijaan ruokavalion laadulla ei ollut itsenäistä yhteyttä matala-asteiseen tulehdukseen. Näin kertoo Itä-Suomen yliopistossa käynnissä oleva Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus, johon on osallistunut tutkijoita Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoista, Norjan liikuntatieteellisestä yliopistosta sekä brittiläisestä Cambridgen yliopistosta.

– Tutkimuksessamme osoitettiin, että runsaammin reippaasti liikkuvilla ja vähemmän paikoillaan olevilla lapsilla oli terveempi matala-asteinen tulehduksen taso kuin vähemmän liikkuvilla lapsilla. Tulostemme perusteella kuitenkin näyttää siltä, että runsaan reippaan liikunnan ja vähäisen paikoillaanolon myönteiset vaikutukset matala-asteisen tulehdukseen selittyvät osin niiden positiivisilla vaikutuksilla kehon koostumukseen, kertoo dosentti Eero Haapala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta tiedotteessa.

Lisää liikuntaa lapsuudesta alkaen

Tutkijat havaitsivat epäterveellisemmän tulehdusprofiilin erityisesti niillä lapsilla, joiden liikuntamäärät olivat vähäisimmät, ruokavalio epäterveellisin ja kehon rasvakudoksen määrä suurin.

– Tulostemme keskeinen sanoma on se, että liikunnan lisääminen ja paikoillaanolon vähentäminen ovat keskeisiä matala-asteisen tulehduksen ehkäisyssä lapsuudesta alkaen. Ne näyttäisivät olevan erityisen tärkeitä ylipainoisille lapsille, sanoo Haapala tiedoteen mukaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 390 iältään 6–8-vuotiaan lapsen liikunta-aktiivisuuden, paikoillaanolon, ruokavalion laadun, kehon rasvapitoisuuden määrän ja matala-asteisen tulehduksen välisiä yhteyksiä.

Liikunta-aktiivisuutta ja paikoillaanoloa mitattiin yhdistetyllä syke- ja liikemittarilla ja kehon koostumusta DXA-laitteella. Matala-asteista tulehdusta arvioitiin verinäytteistä mitattujen merkkiaineiden avulla.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.