Ruumiinrakenne ja psykiatriset sairaudet – oliko Kretschmer sittenkin oikeassa?

Alipainolla on geneettinen yhteys skitsofreniaan ja ylipainolla masennukseen, tutkijat osoittivat.

Saksalainen psykiatri Ernst Kretschmer kehitti empiiristen havaintojensa pohjalta 1900-luvun alkupuolella teorian, jonka mukaan ruumiinrakenne on yhteydessä alttiuteen sairastua psykiatrisiin häiriöihin. Hän otaksui asteenisen ruumiin­rakenteen altistavan skitsofrenialle ja pyknisen mielialahäiriöille. 1900-luvun loppu­puolella Kretschmerin typologia ­leimattiin hölynpölyksi. Uutta näkö­kulmaa asiaan tuo tutkimus paino­indeksin ja psykiatristen häiriöiden geneettisistä yhteyksistä.

Norjalais-amerikkalainen tutkimus­ryhmä selvitti koko genomin laajuisista biopankkien tiedoista yli 1,38 miljoonan psykiatrisen potilaan ja verrokin paino­indeksin, skitsofrenian, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja masennuksen geneettisiä yhteyksiä. Painoindeksin geneettinen korrelaatio skitsofreniaan oli –0,11 (p = 2,1 x 10–10), kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön –0,06 (p = 0,0103) ja masennukseen 0,12 (p = 6,7 x 10–10).

Yhteisiä geenilokuksia painoindeksillä löytyi skitsofrenian kanssa 63, kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa 17 ja masennuksen kanssa 32. Skitsofreniassa yhteisistä lokuksista 66 % oli yhteydessä alipainoon ja masennuksessa 57 % ylipainoon. Toiminnallisissa analyyseissä painoindeksille ja psykiatrisille häiriöille yhteiset geenilokukset osallistuvat mm. hermoston kehityksen, aivojen välittäjäaineiden ja solunsisäisten prosessien säätelyyn.

Tulosten perusteella alipainolla on geneettinen yhteys skitsofreniaan ja ylipainolla masennukseen. Kaksi­suuntaisen mielialahäiriön kohdalla ­yhteydet ovat molempiin suuntiin. Tätä voi selittää geneettisten yhteyksien monimutkaisuus.

Geneettisestä alttiudesta huolimatta nykyisin skitsofreniaa sairastavat potilaat ovat useimmiten ylipainoisia, toisin kuin Kretschmerin aikana. Tätä selittänee psykoosilääkkeiden ja epä­terveellisen ruokavalion painoa nostava vaikutus. Tutkimuksen tulokset tukevat aiempia epidemiologisia havaintoja, joiden mukaan ylipaino on yhteydessä lisääntyneeseen masennusriskiin.

Lähde: Bahrami S, Steen NE, Shadrin A ym. Shared genetic loci between body mass index and major psychiatric disorders: a genome-wide association study. JAMA Psychiatry, verkossa ensin 8.1.2020. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.4188.

Kirjoittaja
Tero Taiminen

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 7/2020.