Sepelvaltimotautipotilaille digikuntoutusta Oulun seudulla

Verkkopalvelu tuo aiempaa enemmän potilaita kuntoutuksen piiriin.

Digihoitopolun avulla sepelvaltimotautipotilaita saadaan kuntoutukseen moninkertaisesti entiseen verrattuna.

Oulun yliopistollinen sairaala ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuolto ovat kehittäneet sepelvaltimotautipotilaille digitaalisen hoitopolun. Nyt tähän hoitopolkuun yhdistetään myös Sydänliiton kehittämä Tulppa-verkkovalmennus, joka yhdistää digitaalisen hoidon ja kuntoutuksen.

Verkkopalvelu tarjoaa sepelvaltimotautiin sairastuneelle pitkäkestoisen ja pysyvän hoidon ja kuntoutuksen.

Vain joka viides saa sydänkuntoutusta

Kansainvälisten suositusten mukaan jokainen sepelvaltimotautia sairastava tulisi ohjata sydänkuntoutukseen, mutta tällä hetkellä Suomessa vain joka viides heistä saa sitä. Tilannetta halutaan korjata nyt kehitetyllä mallilla.

– Aiemmin sepelvaltimopotilaille on tarjottu fyysisiä sopeutumisvalmennuskursseja, joihin Pohjois-Pohjanmaalla on vuosittain osallistunut noin 150 potilasta. Tulppa-verkkovalmennuksen ansiosta sydänkuntoutukseen ja sekundaaripreventioon ohjattavien määrä tulee moninkertaistumaan. Tavoitteena on liittää joka kuukausi käynnistyvään Tulppa-verkkovalmennusryhmään noin 40 potilasta, kertoo Oysin kardiologian osaston apulaisylilääkäri Kari Kaikkonen tiedotteessa.

Sepelvaltimotauti edellyttää koko eliniän kestävää sekundaaripreventiota eli jatkuvaa lääkehoitoa sekä elintapahoidon ja riskitekijöiden hallintaa.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.