Suositukset vauvoille annettavasta D-vitamiinista muuttuvat

Muutokset koskevat äidinmaidonkorviketta saavia alle 1-vuotiaita lapsia.

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden D-vitamiinipitoisuuksia nostetaan Euroopassa. Taustalla on EU:n asetus. Uusia, aiempaa D-vitamiinipitoisempia tuotteita alkaa tulla Suomessa kauppoihin lokakuun alusta lähtien.

Tämän seurauksena Valtion ravitsemusneuvottelukunta on tehnyt muutoksia suositukseen alle yksivuotiaille lapsille annettavista D-vitamiinivalmisteista.

D-vitamiinin saannin turvamarginaali on imeväisikäisillä pieni. Siksi D-vitamiinin käytössä on otettava yksilöllisesti huomioon lapsen käyttämän äidinmaidonkorvikkeen tai vieroitusvalmisteen määrä.

Jos lapsi saa vuorokaudessa 500–800 ml äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta, on D-vitamiinin käyttösuositus jatkossa 6 µg/vrk. Yli 800 ml näitä tuotteitta saavilla lapsilla käyttösuositus on 2 µg/vrk.

Täysimetetyillä ja alle 500ml/vrk äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta saavilla lapsilla D-vitamiinin käyttösuositukset pysyvät ennallaan.

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa