Syöpäkivun hoitoa kehittämällä voidaan vähentää päivystyskäyntejä

Parantumattomasti sairaan potilaan paikka ei ole yhteispäivystyksessä.

Noin puolet syöpäpotilaista kokee sairautensa aikana kipua. Heistä yli kolmanneksella se on vaikeaa tai keskivaikeaa. Vaikeaa kipua aiheuttavat usein etenkin pitkälle edennyt haima- ja keuhkosyöpä.

Niko Liimatainen, Eeva Rahko ja Janne Liisanantti selvittivät syöpäpotilaiden kivunhoidon järjestämistä OYS:n kipupoliklinikalla vuosina 2011–2013 Lääkärilehdessä julkaistussa tutkimuksessaan.

Osoittautui, että komplisoitumattomissa tilanteissa kivunhoito onnistuu yksinkertaisilla periaatteilla. Vain noin 2,5 %:lle potilaista aloitettiin spinaalinen kivunhoito. Vaikeassa kivussa PCA-kipupumppu on hyvä vaihtoehto, mutta useimmiten riittää oraalisen kipulääkityksen annostuksen kasvattaminen tai toisen lääkkeen lisääminen rinnalle. Valtaosalle potilaista saadaan kohtalaisen hyvä apu yhdistämällä tulehduskipulääke, pitkävaikutteinen opioidi, sekä tarvittaessa otettava lyhytvaikutteinen läpilyöntikipulääke. Tutkijoiden mukaan anestesiologisten erikoistekniikoiden tulee kuitenkin olla tarvittaessa saatavilla.

Tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttivatko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella käynnistetty Kytke-hanke sekä kivunhoidon ohjeistuksen päivitykset hoitoon. OYS:n syöpätautien vastuualueella muun muassa aloitettiin palliatiivisen hoidon vastaanottotoiminta ja laadittiin ohje: ”Syöpäkipupotilaan hoitoketju Oulun alueella”. Tavoitteena oli varmistaa, että potilaan hoitopolku jatkuu katkeamattomana siinä vaiheessa, kun hoito erikoissairaanhoidossa päättyy ja hoitovastuu siirtyy perusterveydenhuoltoon.

Selvisi, että hoitokäytänteet muuttuivat tutkimusjakson aikana: PCA-kipupumppujen käyttö sekä elvyttämättäjättämispäätösten kirjaaminen lisääntyivät.

Yhteensä noin joka kymmenes tutkimuksen 259 potilaasta joutui hakeutumaan päivystyksellisesti erikoissairaanhoitoon kivun hoitamiseksi. Tutkijat korostavat, että pienikin osuus on liikaa, koska parantumattomasti sairaan potilaan paikka ei ole suuressa yhteispäivystyksessä. Päivystyskäynnit olivat kuitenkin harvinaisempia tutkimusjakson loppu- kuin alkupuolella. Hoitopolkuja parantamalla ja kivunhoitoa kehittämällä on siis mahdollista vähentää syöpäpotilaiden päivystyskäyntejä erikoissairaanhoidossa.

Lähde: Liimatainen N, Rahko E, Liisanantti J. Syöpäkivun hoitoa kehittämällä voidaan vähentää päivystyskäyntejä. Suom Lääkäril 2018;73:1428–33.

Kirjoittaja:
Tiina Huttu
toimittaja

Kuva: Fotolia

Artikkeli julkaistiin Lääkärilehdessä 22/2018.

Lataa tiedostoja