Syöpien riskitekijöistä laaja suomalaistutkimus

Tupakoivien miesten riski sairastua keuhkosyöpään on 27-kertainen verrattuna miehiin, jotka eivät koskaan ole tupakoineet.

Suomen Syöpärekisterin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä METCA-tutkimushankkeessa yhdistetään suuret suomalaiset väestöterveystutkimukset valtakunnallisen syöpärekisterin tietoihin.

Tupakointi on 30 vuoden seurannan perusteella keskeisin muokattavissa oleva syövän riskitekijä. Ylipainon merkityksen arvioidaan kasvavan, tiedottaa Suomen Syöpärekisteri.

Tupakoivien miesten riski sairastua keuhkosyöpään on 27-kertainen verrattuna miehiin, jotka eivät ole tupakoineet koskaan. Tupakoivilla naisilla riski kohoaa vastaavasti 13-kertaiseksi.

Lihavuus, eli painoindeksi yli 30, suurentaa suolistosyövän riskiä sekä naisilla että miehillä 1,4-kertaiseksi normaalipainoisiin verrattuna. Miehillä jo painoindeksi 25–30 yhdistyy suurentuneeseen suolistosyövän riskiin. Vastaavaa yhteyttä ei havaittu naisilla.

Keuhkosyöpä aiheuttaa noin joka viidennen ja paksu- ja peräsuolen syöpä eli suolistosyöpä joka kymmenennen syöpäkuoleman Suomessa.

Elintapoihin liittyvien tekijöiden vaikutusta riskiin sairastua keuhko- sekä paksu- ja peräsuolisyöpään selvitettiin laajasti suomalaisia terveystutkimuksia sisältäneestä väestöaineistosta. Artikkeli on julkaistu Acta Oncologica -lehdessä.

Suvi Sariola

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.