Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi.

Suomessa on todettu tähän mennessä seitsemän koronavirustartuntaa. Altistuksen vuoksi karanteeniin on joutunut myös kolme terveydenhuollon ammattilaista Terveystalosta. Heistä yksi on lääkäri.

Miten palkka juoksee, jos lääkäri joutuu karanteeniin?

Kaikki karanteeniin joutuneet, ammattiryhmästä riippumatta, voivat saada Kelan tartuntatautipäivärahaa.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa. Se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä.

Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella. Jos yrittäjä ei ole velvollinen ottamaan kyseistä vakuutusta, päivärahan määrä perustuu elinkeinotoiminnan ansiotuloon tai palkkatuloon omasta yrityksestä.

Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Päivärahaoikeutta tilanteissa, jossa henkilö on eristettynä tai karanteenissa ulkomailla, selvitetään parhaillaan tartuntatautiasioiden ohjauksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, Kela kertoo.

Tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on maksanut palkkaa poissaolon ajalta.

Lääkäriliiton lakimies Hannele Pöyry muistuttaa, että palkanmaksu ja mahdollinen muun työn tekeminen, kuten etätyö, pitää käydä läpi työnantajan kanssa.

KORJAUS 4.3.2020: Tarkennettu, että Terveystalosta on karanteenissa kolme terveydenhuollon ammattilaista, joista yksi on lääkäri.

Kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

Juttu on julkaistu aikaisemmin Lääkärilehden verkkouutisissa.