Tietokone nakertaa potilas-lääkärisuhdetta

Yli puolet tutkittavista arvioi koneettoman lääkärin mieluisammaksi.

Harmistun, jos puolisoni vilkuilee ­kännykkäänsä, kun yritän selittää tärkeää asiaa. Sama ilmiö näyttää häiritsevän potilasta, vaikka lääkäri hoitaisikin koneella vain potilaan asioita. Koneen saama huomio näyttää olevan pois potilaalta.

Tutkimusta varten oli tehty kaksi videota, joissa oli sama käsikirjoitus. Näyttelijät esittivät lääkäriä ja potilasta. Ensimmäisessä videossa lääkäri ei käyttänyt tietokonetta, vaan keskittyi vain keskustelemaan potilaan kanssa. Toisessa videossa oli samat näyttelijät ja samat vuorosanat, mutta lääkäri teki muistiinpanoja koneelle ja tarkisti joitain yksityiskohtia sairauskertomuksesta. Viisi riippumatonta kommentaattoria tarkistivat, että lääkärin katsekontakti, myötätuntoisuus ja tunneviestintä olivat samanlaisia molemmilla videoilla.

Videot esitettiin 120 tutkittavalle, jotka sairastivat edennyttä syöpää. Heitä hoidettiin palliatiivisessa yksikössä ja heidän odotettavissa oleva elinaikansa oli noin 8 kuukautta. Tutkittavat arvioivat videolla esiintyneen lääkärin myötä­tuntoisuutta. Tutkittavat eivät tienneet tutkimushypoteesia.

Ilman tietokonetta toiminut lääkäri sai selvästi paremmat arviot myötätuntoisuudessa, vuorovaikutustaidoissa ja ammatillisuudessa. Yli puolet tutkittavista arvioi koneettoman lääkärin mieluisammaksi.

Lääkärien koulutuksessa pitäisi opettaa sekä vuorovaikutustaitoja että sitä, miten keskitytään potilaan kohtaamiseen. Tutkimustakin tarvitaan, jotta osattaisiin kehittää riittävän hyviä toimintatapamalleja. Hoidetuksi tulemisen kokemus koostuu paljon muustakin kuin lääketieteellisestä hoitopäätöksestä ja sen toteuttamisesta.

Haider A, Kimberson T, Margeaux E ym. Physicians’ compassion, communication skills, and professionalism with and without physicians’ use of an examination room computer. A randomized clinical trial. JAMA Oncol 2018;4:879–81.

Teksti: Sirkku Jyrkkiö

Kuva: Fotolia