Tutkimus: Lihavuus lisää pitkien sairauspoissaolojen riskiä

Yötyö ja työt, joissa raportoitiin haitallisia altisteita, sekä työt, joissa koettiin fyysisen väkivallan uhkaa, olivat heikosti yhteydessä merkittävään painonnousuun. Myös työstressin yhteys painonnousuun oli vähäinen.

Lääketieteen lisensiaatti Eira Roosin tuoreen väitöstutkimuksen tavoitteena oli tutkia työolosuhteiden, työntekijöiden painon ja painonvaihteluiden sekä työkyvyttömyyden välisiä yhteyksiä. Tutkimus on osa Helsinki Health Studya, joka on Helsingin kaupungin työntekijöiden keskuudessa vuonna 2000 käynnistynyt terveystutkimus.

Noin neljäsosalla työntekijöistä paino nousi merkittävästi 5–7 vuoden seurannassa. Suurin osa tutkituista työolosuhteista ei kuitenkaan ollut yhteydessä painonnousuun. Yötyö ja työt, joissa raportoitiin haitallisia altisteita, sekä työt, joissa koettiin fyysisen väkivallan uhkaa, olivat heikosti yhteydessä merkittävään painonnousuun. Myös työstressin yhteys painonnousuun oli vähäinen.

Lihavuus vaikuttaa työkykyyn

Sekä lihavuus että painonmuutokset olivat yhteydessä myöhempiin sairauspoissaoloihin. Lihavuus lisäsi erityisesti pitkien sairauspoissaolojen riskiä, mutta myös lyhyiden sairauspoissaolojen riski oli kasvanut. Sekä painonnousu että painonlasku pysyvän lihavuuden lisäksi lisäsivät sairauslomien riskiä.

Lihavuus oli erityisesti yhteydessä tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuneisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin, mutta lihavuus lisäsi lievästi riskiä myös mielenterveyssyistä ja muista syistä aiheutuneisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Kun tutkimuksessa huomioitiin työolot, toimintakyky sekä aiempi terveys, lihavuuden yhteys sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin heikkeni jonkin verran.

Tutkimuksen mukaan painonnousun ja lihavuuden ehkäisy ja hoito ovat tärkeitä ­sekä työterveyshuollossa että koko perusterveydenhuollossa. Työpaikoilla näitä tavoitteita voidaan tukea yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. On kuitenkin tärkeä huomioida, että lihavuuteen yhdistyvien työkykyongelmien käsittely ei saa johtaa työntekijöiden eriarvoiseen kohteluun tai leimaantumiseen.

Tutkimuksessa todetaankin, että terveyden säilymistä tukeva ja terveyttä edistävä työpaikka lisää todennäköisesti työhyvinvointia ja auttaa vähentämään työkyvyttömyyden kustannuksia.

Lähde:
Obesity, weight change and work disability – 
a follow-up study among middle-aged employees
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 48/14.