"Tuuppaamalla" kohti ilmastoystävällisempiä toimia?

Tutkimushankkeessa tarkastellaan myös "tuuppausten" terveysvaikutuksia.

Uusi tutkimushanke kehittää ja tutkii käyttäytymistieteellisiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Erityisesti tutkitaan "tuuppaamista", jossa muokataan ympäristöä sellaiseksi, että tietyt ihmisten tekemät päätökset tulevat aiempaa suosituimmiksi. Näin ikään kuin "tuupataan" yksilöitä kohti parempia valintoja ilman, että valinnanvapautta rajoitetaan.

Tutkimuksessa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus, Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Työterveyslaitos. Hanketta vetää Turun yliopisto.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös "tuuppausten" terveysvaikutuksia ja oikeudenmukaisuutta.

– Näiden puolien huomioiminen on tärkeää, sillä tieto esimerkiksi terveyshyödyistä voi motivoida ihmisiä ilmastoystävällisiin toimiin, kertoo hankkeen varajohtaja Jaana Halonen THL:stä tiedotteessa.

"Tuuppausten" vaikuttavuutta verrataan perinteisiin ohjausmenetelmiin, kuten verotukseen.

Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt hankkeelle yli neljän miljoonan euron rahoituksen.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.