Useita suomalaisia vaikutusvaltaisimpien tutkijoiden listalla

Yhdeksän suomalaista lääketieteen alan tutkijaa on nostettu viitatuimpien tutkijoiden listalle.

Useita suomalaisia lääketieteen ja biotieteiden tutkijoita on nostettu maailman siteeratuimpien tutkijoiden joukkoon.

Listalle on valittu kultakin tieteenalalta tutkijat, joiden julkaisuihin muiden tutkijoiden julkaisuissa viitataan kaikkein eniten. Listan ajanmukaisuuden vuoksi tuoreimpaan vuoden 2014 listaan mukaan on otettu vain vuosina 2002–2012 julkaistut artikkelit.

Listalle valituista yli 3 000 tutkijasta kaikkiaan 17 vaikuttaa pääasiassa suomalaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa, ja heistä valtaosa toimii lääketieteen tai biotieteiden alalla.

Suomalaisia vaikutusvaltaisimpien tutkijoiden joukossa

Professori Leif Groop, Lundin yliopisto, tutkii tyypin 2 diabeteksen geneettistä taustaa ja perusmekanismeja.

Professori Anna-Liisa Hartikainen, Oulun yliopisto, julkaisuja perinatologian alalta sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden epidemiologiasta.

Professori Marjo-Riitta Järvelin, Oulun yliopisto, tutkii lasten sairauksien epidemiologiaa, aikuisiän kroonista sairastavuutta ja genetiikkaa.

Professori Johanna Kuusisto, Itä-Suomen yliopisto, tutkii sydänlihassairauksia sekä sydän- ja verisuonitautien genetiikkaa.

Akatemiaprofessori Markku Laakso, Itä-Suomen yliopisto, tutkii tyypin 2 diabeteksen genetiikkaa.

Farmakogenetiikan professori Mikko Niemi, Helsingin yliopisto, julkaisuja farmakogenetiikasta, lääketransporttereista ja lääyhteisvaikutuksista.

Professori Markku S. Nieminen, Helsingin yliopisto, tutkimuksen kohteina mm. sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, EKG ja ultraääni.

Tutkimusprofessori Veikko Salomaa, THL, tutkii sydän- ja verisuonitautien epidemiologiaa.

Myös edesmennyt professori, akateemikko Leena Peltonen-Palotie (1952–2010) oli mukana kaikkein viitatuimpien tutkijoiden joukossa.

Mediayhtiö Thompson Reuters kerää vuosittain Highly Cited Researchers -listaa maailman vaikutusvaltaisimmista tutkijoista.

Listan kokoamisen metodista kerrotaan tarkemmin täällä.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.