Uutta tietoa lannerangan kirurgian tuloksista

Tulos oli hyvä välilevytyräleikkauksen jälkeen, mutta heikompi vaativamman stabiloivan ja juurikanavan avarrusleikkauksen jälkeen.

Potilailla, joille oli tehty välilevytyräleikkaus, kipu oli lievempää, harvemmin esiintyvää, toiminnallinen haitta vähäisempää ja elämänlaatu parempaa verrattuna potilaisiin, joille tehtiin vaativampi stabiloiva ja juurikanavan avarrusleikkaus. Näin toteaa Voitto Järvimäki väitöstutkimuksessaan.

Masennus, etenkin melankolinen masennus ja lihavuus korostuivat huonommin toipuneilla potilailla. Selkäytimen takajuosteitten sähköärsytystä, TJS-hoitoa, käytettiin vain vaikeimmille tapauksille ja odotusajat olivat pitkät.

Beckin masennusasteikolla yli 10 luokiteltiin ei-melankolisesti masentuneisiin ja melankolisesti masentuneisiin. TJS-hoitoon tulevat mahdolliset ehdokkaat haastateltiin puhelimitse. Postikysely lähetettiin 814 potilaalle, joista 537 vastasi. Näistä 361:lle tehtiin välilevytyräleikkaus, 85:lle stabiloiva leikkaus ja 91:lle juurikanavan avarrusleikkaus.

Kaikkiaan 213 potilaalla oli masennusoireita, ja nämä luokiteltiin ei-melankolisesti masentuneet ja melankolisesti masentuneet alaryhmiin. Toimintakyky erottui masennuksen eri alatyyppien välillä: ei-masentuneilla potilailla se oli minimaallinen, ei-melankolisesti masentuneilla potilailla kohtuullinen ja melankolisesti masentuneilla potilailla vaikea toiminnallinen haitta.

Masennuspotilailla useimmin kipua

Kipua oli useammin ja voimakkaampana masennuspotilailla. Erityisesti melankolisesti masentuneet potilaat kärsivät kivuista, käyttivät enemmän kipulääkkeitä ja hyötyivät niistä vähemmän.

Välilevytyräleikatut luokiteltiin painoindeksin pohjalta normaaleihin, ylipainoisiin ja lihaviin. Ylipainoiset ja lihavat lihoivat seuranta-aikana. Lihavilla potilailla oli enemmän masennusta ja huonompi toiminnallinen tulos verrattuna normaaleihin ja ylipainoisiin.

Koko tutkimusryhmässä 21 potilasta oli saanut takajuostestimulaattorin, TJS:n. Yksitoista vastaajaa sai TJS:n kyselytutkimuksen jälkeen. TJS:n saaneilla oli päivittäistä tai jatkuvaa, kovempaa ja pääasiassa jalkaa säteilevää kipua. Kipu aiheutti enemmän toiminnallista haittaa, enemmän masennusta ja nämä saivat vähemmän apua kipulääkityksestä. Aika leikkauksen ja TJS:n asennuksen välillä oli pitkä. Puhelinhaastattelun avulla saatu tieto osoittaa, ettei TJS-hoitoa tarjottu kaikille, jotka hyötyisivät siitä potentiaalisesti.

LL Voitto Järvimäen väitöskirja Lumbar spine surgery, results and factors predicting outcome in working-aged patients (Lanneselkäkirurgian tulokset ja niihin vaikuttavat tekijät työikäisillä) tarkastettiin Oulun yliopistossa 23.3.2018.

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

Toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 19.3.2018.