Valeuutiset vaarantavat terveyden

Tutkijat selvittivät virheellisen tiedon vaikutuksia matemaattisten mallien avulla.

Brittitutkijoiden mukaan tartuntatautiepidemioiden aikana levitettävät valeuutiset lisäävät sairastuvuutta. Väärä terveysinformaatio saattaa johtaa esimerkiksi käsienpesun laiminlyömiseen tai siihen, etteivät ihmiset jää sairastamaan vaan liikkuvat ympäristössään tartuttaen muita. Rokotusvastaisuuden seuraukset tiedetään.

Tutkijat selvittivät virheellisen tiedon vaikutuksia matemaattisten mallien avulla. Mallit perustuivat tietoihin noroviruksen, influenssan ja apinarokon kestosta ja tartuttavuudesta sekä ihmisten taipumukseen uskoa ja jakaa eteenpäin oikeaa tai väärää tietoa ja muuttaa käyttäytymistään omaksumansa tiedon perusteella.

Ensimmäisessä mallinnuksessa testattiin tautien leviämistä, kun tietty osa väestöstä noudatti tehokkaita varotoimenpiteitä välttyäkseen tartunnalta. Toisessa vaiheessa testattiin, miten tauti leviää, kun sitä koskeva väärä informaatio ja sen edelleen jakaminen saavat aikaisempaa useamman laiminlyömään varotoimenpiteitä. Kolmannessa vaiheessa testattiin, miten oikean tiedon osuuden lisääminen tai vastustuskyvyn parantaminen vale­uutisia vastaan vaikuttivat taudin ­leviämiseen.

Mallin toisessa vaiheessa tauti odotetusti levisi laajemmalle kuin ensimmäisessä vaiheessa. Kasvattamalla oikean tiedon osuus 60 prosenttiin tai ”immunisoimalla” 20 prosenttia väestöstä väärää tietoa vastaan virheellisen tiedon vaikutus saatiin kumotuksi ja taudin leviäminen palautui mallin ensimmäisen vaiheen tasolle.

Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että virheellistä tietoa jaetaan neljä kertaa todennäköisemmin kuin oikeaa. Mallinnuksissa oletettiin, että tietty osa väestöstä suhtautuu kriittisesti ”viralliseen” tietoon ja jakaa hanakammin virheellistä tietoa. Tällaisten henkilöiden osuus mallissa perustui mm. siihen, että lähes 40 prosenttia briteistä uskoo ainakin yhteen salaliittoteoriaan.

Brainard J, Hunter PR. Misinformation making a disease outbreak worse: outcomes compared for influenza, monkeypox, and norovirus. Simulation, verkossa 12.11.2019. doi.org/10.1177/0037549719885021.

Brainard J, Hunter PR, Hall IR. An agent-based model about the effects of fake news on a norovirus outbreak. Rev ­Epidemiol Sante Publique, verkossa 6.2.2020. doi: 10.1016/j.respe.2019.12.001.

Pertti Saloheimo

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 12/2020.