Valitus ahdistaa lääkäriä

Valituksen kohteeksi joutuminen tai kollegan saaman valituksen käsittelyn seuraaminen vierestä saivat lääkärit myös muuttamaan toimintatapojaan, eikä aina hyvään suuntaan.

BMJ Open -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan moni lääkäri kokee vakavan masennuksen oireita tai ajattelee itsemurhaa jouduttuaan valituksen kohteeksi.

Tutkimuksessa otettiin huomioon erilaiset valitusportaat sairaalan sisäisistä selvityksistä General Medical Counciliin (GMC) tehtyihin kanteluihin saakka. GMC on itsenäinen lääkärin ammatin harjoittamista valvova elin.

Valitus tekee varovaiseksi

Valituksen kohteeksi joutuminen tai kollegan saaman valituksen käsittelyn seuraaminen vierestä saivat lääkärit myös muuttamaan toimintatapojaan, eikä aina hyvään suuntaan. Tutkimuksen mukaan suurin osa (80%) lääkäreistä, joista oli valitettu, muutti toimintatapojaan varovaisemmiksi. Moni päätyi teettämään varmuuden vuoksi tarpeettomia tutkimuksia tai välttelemään vaikeita tapauksia tai toimenpiteitä.

Tällaiset reaktiot eivät ole potilaan edun mukaisia, tutkijat toteavat. Ne voivat myös kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia.

Kyselytutkimus lähetettiin 95 000 Britannian Lääkäriliiton BMA:n jäsenelle. Kyselyyn vastasi 7 926 lääkäriä. Tutkijat toteavat, että vastausprosentti 8,3 on pieni. He toteavat kuitenkin, että kyseessä on suurin tästä aiheesta Britanniassa tehty tutkimus, jonka tuloksilla on puutteineenkin merkitystä.

Lääkäreitä pyydettiin kertomaan onko heistä valitettu. Heiltä kysyttiin myös valitusten vaikutuksista ja omasta sairaushistoriasta. Heille tehtiin ahdistus- ja masennustestit ja kysyttiin, ovatko he tyytyväisiä elämäänsä.

Läpinäkyvyyttä valitusprosessiin

Vastanneista joka viidennellä (22,5 %) ei ollut kokemusta valituksista. Lähes puolella (49 %) oli kokemuksia valituksista yli puolen vuoden takaa. Vastikään tai parhaillaan valitusprosessin kohteena oli 28,5 prosenttia vastanneista.

Hieman alle 17 prosenttia niistä lääkäreistä, joista oli hiljattain valitettu, kärsi keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta. Lääkäreistä, joista ei ollut valitettu, 9,5 prosenttia vaivasi masennus.

Lääkäreistä, joilla oli tuoreita kokemuksia valituksista, 9,7 prosenttia oli ajatellut itsetuhoisia ajatuksia tai itsemurhaa. Vastaava luku niiden keskuudessa, joista ei ollut valitettu, oli 4,7 prosenttia.

Eniten masennusta, ahdistusta ja itsetuhoisia ajatuksia oli niillä lääkäreillä, joista oli kanneltu GMC:iin. Heistä masennusta oli 26 prosentilla, ahdistusta 22 prosentilla ja itsetuhoisia ajatuksia yli 15 prosentilla.

GMC julkaisi joulukuussa selvityksen, jonka mukaan 28 lääkäriä, joiden toimista oli kanneltu GMC:lle, teki itsemurhan kantelun käsittelyn aikana vuosina 2005–2013.

Tutkijat toteavat, että erilaiset valitusjärjestelmät ovat tärkeitä hoidon laadun valvomiseksi. Valituksen kohteeksi joutuneiden lääkärien pitäisi kuitenkin saada tukea. Lääkärit itse toivoivat tutkimuksessa suurempaa läpinäkyvyyttä valitusprosesseihin.

Lähteet:
BMJ Open
General Medical Council

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.