Verenpainelääkitys ja vanhusten murtumariski

Lääkehoidon alkuviikoilla vanhuksilla on suurentunut vaara kaatua ja saada reisiluun murtuma, jos verenpainetautia hoidetaan ACE:n estäjillä tai beetasalpaajilla.

Lääkehoidon alkuviikoilla vanhuksilla on suurentunut vaara kaatua ja saada reisiluun murtuma, jos verenpainetautia hoidetaan ACE:n estäjillä tai beetasalpaajilla. Syynä lienee lääkkeisiin liittyvä ortostaattinen verenpaineen lasku.

Kanadalaisessa tutkimuksessa selvitettiin yli 300 000 hypertensiopotilaan luunmurtumien yhteyttä lääkitykseen, jossa käytettiin diureetteja, ACE:n estäjiä, ATR:n salpaajia, kalsiumkanavan salpaajia tai beetasalpaajia. Murtumariski oli merkittävästi suurentunut vain ACE:n estäjiä (IRR 1,53; 95 %:n LV 1,12–2,10) tai beetasalpaajia (1,58; 1,01–2,48) saaneilla. Riski oli suurin 45 ensimmäisen hoitopäivän aikana.

Löydös on merkittävä, sillä puolet 65 vuotta täyttäneistä sairastaa verenpainetautia ja 70 % saa siihen lääkitystä.
www.medscape.com (17.10.2012)

Juhana E. Idänpään-Heikkilä
professori

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 44/12.