Virtsarakon BCG-huuhteluhoidon aiheuttamat infektiot luultua vaarallisempia

BCG-huuhtelussa käytettävä elävä bakteeri voi aiheuttaa yllättäviä komplikaatioita.

Virtsarakon pinnallisen karsinooman uusiutumista ja etenemistä estävä BCG-huuhteluhoito on osoittautunut tehokkaaksi, mutta myös runsaasti haittoja aiheuttavaksi. Suomalaistutkimuksen mukaan noin joka neljäskymmenes hoitoa saaneista sairastuu jälki-infektioihin ja kuolleisuuskin on merkittävä.

Virtsarakon huuhtelu elävin, heikennetyin naudan tuberkuloosibakteerein saa aikaan bakteriellin kystiitin ja synnyttää paikallisen immuunireaktion, joka johtaa kasvainsolujen tuhoutumiseen. Komplikaatioina kehittyvät BCG-infektiot voivat esiintyä paikallisina tai systeemisinä, keuhkotuberkuloosin kaltaisena infektiona, spondylodiskiittinä tai sepsiksenä.

Pertti Nurmisen johtama tutkimusryhmä selvitti Suomen syöpärekisterin, tartuntatautirekisterin ja Fimean tiedoista BCG-huuhteluun liittyvien infektioiden ilmaantuvuuden ja niihin liittyvän kuolleisuuden suomalaisväestössä 1996–2016. Vuodesta 2000 alkaen BCG-hoitoa saaneita rakkokarsinoomapotilaita oli arviolta 4 100. BCG-infektio todettiin 87 potilaalla, 7–15 huuhteluhoitokerran jälkeen (mediaani 11). Infektioiden ilmaantuvuus oli koko ajan noususuunnassa, vuoden 2006 jälkeen se oli 2,5 %. Sairastuneista vain kaksi oli naisia.

Infektio oli paikallinen 48 potilaalla (55 %), useimmiten kystiitti tai epididymiitti. Lopuilla 39 potilaalla infektiot olivat systeemisiä, yleisimmin miliaarisia keuhkomuutoksia. Kolmella potilaalla infektio oli todennettavissa vain virtsateiden alueelta, vaikka löydöksinä olivat hypotensio, akuutti munuaisvaurio, trombosytopenia ja akuutti hengitysvajaus merkkeinä yleistyneestä taudista.

Infektion saaneista 9 kuoli antimykobakteerihoidon aikana tai jo ennen sen aloittamista, 69 toipui komplikaatiosta ja 9 sai pitkäkestoisia haittavaikutuksia. Kokonaiskuolleisuus 10 % ja systeemiseen infektioon sairastuneiden 17,5 %:n kuolleisuus olivat merkittävästi korkeampia lukuja kuin aiemmissa tutkimuksissa.

BCG-huuhtelussa käytettävä elävä bakteeri voi aiheuttaa yllättäviä komplikaatioita, joiden syytä kliinikon on vaikea tunnistaa. Viive huuhteluhoidon ja infektion välillä voi olla tunneista vuosiin. Komplikaation syystä ei ole varmuutta. Se voi olla geneettinen tai potilaan anatomisen rakenteen aiheuttamasta traumaattisesta katetroinnista johtuvaa. Epäilyttävissä tapauksissa antimykobakteerihoito on syytä aloittaa jo ennen taudin mikrobiologista varmennusta.

Nurminen P, Ettala O, Uusitalo-Seppälä R ym. Incidence of and mortality from Bacille Calmette-Guérin (BCG) infections after BCG instillation therapy. BJU Int, verkossa ensin 7.10.2021. doi:10.1111/bju.15608

Ossi Lindell

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.