Voisiko lääkkeen hinta määräytyä vaikuttavuuden perusteella?

Itä-Suomen yliopistossa tehtiin selvitys uusien lääkehoitojen vaikuttavuusperusteisista rahoitusmalleista.

Uudet lääkehoidot ovat entistä kalliimpia. Tämä panee pohtimaan, saadaanko hoidoilla riittävästi terveyshyötyjä suhteessa niiden kustannuksiin.

Yhtenä ratkaisuna tämän epävarmuuden hallintaan maailmalla on otettu käyttöön vaikuttavuusperusteisia rahoitusmalleja, joissa lääkkeestä maksettava lopullinen hinta määräytyy sen vaikuttavuuden perusteella. Vaikuttavuus määritellään etukäteen asetettujen kriteerien perusteella.

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen taloustieteen professori Janne Martikainen teki selvityksen hoidon vaikuttavuuteen pohjautuvista rahoitusmalleista. Euroopassa tällaisia sopimuksia on tehty erityisesti Italiassa.

– Malleihin voi liittyä myös ominaisuuksia, joilla pyritään tasaamaan hoidon kustannuksia useammalle vuodelle, eli lääkkeille tehdään eräänlaisia osamaksusopimuksia, joissa osamaksun suuruus pohjautuu saavutettuun terveyshyötyyn, Martikainen sanoo Itä-Suomen yliopiston tiedotteen mukaan.

Miten vaikuttavuus todennetaan?

Selvityksessä todetaan, että Suomi on lääkkeiden saatavuuden suhteen kärkimaita Euroopassa, mutta esimerkiksi uusien syöpälääkkeiden käyttöönottoviive tiputtaa Suomen kärkimaiden joukosta käyttöönoton nopeuden suhteen. Käyttöönottoviiveisiin vaikuttavat monet seikat, kuten hoidon vaikuttavuuteen ja kustannuksiin liittyvä epävarmuus.

Jakamalla tätä epävarmuustekijöiden aiheuttamaa riskiä lääkeyritysten ja maksajan välillä voidaan käyttöviivettä lyhentää ja siten nopeuttaa uusien lääkkeiden saamista potilaiden käyttöön.

Vaikuttavuusperusteisten rahoitusmallien soveltamisessa avohoidon lääkehoitoihin on haasteensa. Vaikuttavuuden todentaminen vaatii tosielämän dataa, jonka keruuseen tarvittavassa tietojärjestelmäinfrastruktuurissa on merkittäviä alueellisia eroja. Myös kansallisia rekistereitä tulisi hyödyntää osana lääkkeiden vaikuttavuusperusteisia rahoitusmalleja esimerkiksi sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten muutosten arvioimiseksi.

– Suomessa sairaaloiden kattavat tietojärjestelmät antavat hyvät mahdollisuudet kokeilla näitä uusia rahoitusmalleja sairaalaympäristöissä. Tämä tilaisuus tulisi ilman muuta hyödyntää, sanoo professori Martikainen.

Hertta Vierula

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.