Vuoden 2015 laatupalkinnot jaettu

Tämänvuotisissa valinnoissa painotettiin ­mittareita, vaikuttavuutta ja hyödyntämistä. Palkintosumma 12 000 euroa jaettiin kolmen hankkeen kesken.

Lääkäriliiton vuoden 2015 laatupalkinnot luovutettiin Lääkäriliitossa järjestetyssä tilaisuudessa 8. joulukuuta. Palkinnon saivat Armilan Kuntoutuskeskus (5 000 euroa), TYKS:n vastasyntyneiden teho-osasto (2 000 euroa) ja Doctagon Oy (5 000 euroa).

Kuntoutuskeskuksen 
toimintatavat uusiksi

Lappeenrantalainen Armilan Kuntoutuskeskus palkittiin sairaalan toimintatapojen ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Muutos toteutettiin lean-toimintamallin avulla, joka perustuu asiakaslähtöisyyteen ja toimintaprosessien tehostamiseen.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Armilan sairaala muutettiin vuonna 2014 kuntoutuskeskukseksi. Tavoitteena oli kuntouttaa osastoille tulevat asiakkaat siten, että he voivat palata oikea-aikaisesti ja turvallisesti kotiin asumaan.

Reilun vuoden aikana kuntoutujien hoitoajat ovat lyhentyneet, pitkäaikaiset kuntoutusjaksot ovat vähentyneet ja kotiutuneista takaisin sairaalan joutuneiden määrä on vähentynyt merkittävästi. Lisäksi työntekijöiden työtyytyväisyys on lisääntynyt.

– Toteutamme jatkuvaa päivittäistä toiminnan parantamista kohti tavoitteita. Esimerkiksi tiimien taulupalavereista ja kehittämispajoista nousee päivittäin ongelmia ratkottaviksi. Pienet ongelmat tiimi ratkaisee saman tien tai ainakin hyvin nopeasti. Vähän suuremmat ongelmat nostetaan jatkuvan parantamisen taululle, johon tiimi käyttää päivittäin tunnin aikaa. Suurimmat ongelmat nostetaan Armilan ylimmän johdon taululle, ja johto pohtii yhdessä, kuka vastaa kyseisen ongelman ratkaisemisesta ja missä aikataulussa, kertoo kuntoutuskeskuksen johtaja, ylilääkäri Jouko Saramies.

– Johto määrittää tavoitteet: mitä ja miksi. Henkilöstö päättää miten. Tällä periaatteella suhtautuminen toimintamalliin on ollut pääsääntöisesti hyväksyvää ja jopa innostunutta. Kun vielä tulokset ovat olleet hyviä ja asiakaspalaute myönteistä, tunne on vahvistunut.

Vanhemmat mukaan vastasyntyneiden tehohoitoon

TYKS:n vastasyntyneiden teho-osasto sai palkinnon Vanhemmat Vahvasti Mukaan -koulutusohjelman (VVM) kehittämisestä ja toteuttamisesta. Koulutusohjelman tavoitteena on muuttaa toimintakulttuuria vastasyntyneiden teho-osastoilla siten, että vanhemmista tulee olennainen osa hoitotiimiä. Tämän avulla pyritään vähentämään sairaalahoidon aiheuttamasta separaatiosta seuraavia ongelmia lapsen kehityksessä ja vanhempien hyvinvoinnissa.

Muutos saavutetaan vaikuttamalla henkilökunnan asenteisiin, joka seurauksena se kehittää vanhempien osallistumista tukevia toimintatapoja.

– Muutoksen lähtökohtana on osastojen oma motivaatio ja kaikkien ammattiryhmien sitoutuminen. Henkilökunnalla saattaa aluksi olla epäilyjä siitä, mitä uutta koulutus voi tuoda. Koulutuksen aikana asia kirkastuu, ja jossain vaiheessa kaikilta osastoilta on kuulunut viesti ”paluuta vanhaan ei enää ole”, kertoo TYKS lasten ja nuorten klinikan osastonylilääkäri Liisa Lehtonen.

Tähän mennessä VVM-koulutuksessa on ollut TYKS:n lisäksi kahdeksan muuta sairaalaa.

– Monessa sairaalassa on ollut äitejä, joilla on ollut aiempikin lapsi osastolla. He ovat huomanneet muutoksen, ja spontaanisti kertoneet henkilökunnalle, että osastolla on nyt erilainen ilmapiiri. Äidit saavat olla enemmän äiteinä – heidän ei tarvitse kysyä henkilökunnalta, saavatko he koskea lapseensa. Aiemmin on saattanut tuntua siltä, että kaikkeen pitää saada henkilökunnan lupa. Nyt ­äideillä ja isillä on enemmän tilaa toimia oman lapsensa hoivaan liittyvissä tehtävissä ja päätöksissä, Lehtonen sanoo.

Ympärivuorokautisia lääkäripalveluja ikäihmisille

Doctagon Oy palkittiin vastuulääkäripalvelun kehittämisestä ikäihmisille. Vuodesta 2009 lähtien kehitetty vastuulääkärimalli tuottaa ympärivuorokautisia lääkäripalveluja kotihoitoon, palveluasumiseen ja vanhainkoteihin.

Palvelun alkaessa Doctagonin lääkärit tekevät potilaille kokonaisvaltaiset kliiniset tutkimukset potilaan kotona tai hoivayksikössä ja niiden pohjalta hoitosuunnitelmat. Vastuulääkäri käy hoitajien kanssa viikottain läpi jokaisen potilaan terveydentilassa tapahtuneet muutokset. Hoitajilla on lääkärin konsultointimahdollisuus ympäri vuorokauden. Vastuulääkäri käy potilaan luona 1 – 3 kuukauden välein.

Vastuulääkäriyksiköissä hoitohenkilökunta on kokenut lääkärin saatavuuden parantuneen merkittävästi verrattuna perinteisellä mallilla tuotettuihin lääkäripalveluihin. Palvelun avulla potilaiden hoitolinjat selkiytyivät, lääkitykset vähenivät ja kustannukset erikoissairaanhoidosta laskivat.

– Vastuulääkärimallin lähtökohtana on ollut geriatristen potilaiden todellisiin tarpeisiin vastaaminen kotihoidon ja hoivakotien arjessa. Kehitystyötä ovat tehneet Doctagonin kokeneet kliinikot kentällä käytännön potilastyössä. Keskeisiä ovat olleet vastuulääkäritiimin ­sisällä luodut kotihoidon ja hoivakotien todellisuuteen sopivat selkeät toimintamallit ja kliiniset ohjeet, Doctagonin johtava lääkäri Nina-Maria Tigerstedt kuvailee.

– Vastuulääkärimallin avulla voimme nostaa hoidon laatua ja samalla vähentää kustannuksia. Hoidon korkea laatu taas on todellisten kustannussäästöjen edellytys ja ainut kestävä tapa, jolla voimme väestön ikääntyessä selvitä tulevista haasteista.

– Vastuulääkärimalli on käytössä yli sadassa hoiva- ja kotihoidon yksikössä noin 30 kunnassa ympäri Suomea. Hoitohenkilökunnan, potilaiden ja omaisten palaute on pääosin ollut erittäin myönteistä. Lääkärikunnassa vastuulääkärimalli on alkuun herättänyt epäilyksiä siitä, voiko tällainen malli todella toimia. Epäilykset ovat kuitenkin käytännön kokemusten perusteella hälvenneet. Omat lääkärimme ovat olleet vastuulääkärityöhön erittäin tyytyväisiä. Vastuulääkärin työ on mielekästä ja palkitsevaa, kun voi oikeasti ottaa kokonaisvastuun potilaiden hoidosta, Tigerstedt sanoo.

Lisätietoa laatupalkinnosta Lääkäriliiton verkkosivuilla.

Kirjoittanut:
Sari Kosonen

Kuva:
Doctagonin mallissa vastuulääkäri käy hoitajien kanssa viikottain läpi jokaisen potilaan terveydentilassa tapahtuneet muutokset. Kuvassa vastuulääkäri Jan Selenius ja kotihoidosta vastaava sairaanhoitaja Anette Lindholm Raaseporin kaupungin kotihoidon toimistossa. Kuvannut Mikko Käkelä.