WHO: Koronakuolleisuus on virallisia lukuja suurempaa

Koronapandemia aiheutti viime vuonna ainakin kolme miljoonaa ylimääräistä kuolemaa.

Koronapandemian aiheuttama kuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin viralliset tiedot kertovat, arvioi WHO vuosiraportissaan.

Eri maiden WHO:lle ilmoittamien lukujen mukaan koronakuolemia olisi vuoden 2020 loppuun mennessä ollut 1,8 miljoonaa. Todennäköisesti kuolemien määrää on kuitenkin merkittävästi aliarvioitu. WHO:n alustavien arvion mukaan koronapandemiaan suoraan tai epäsuorasti liittyviä ylimääräisiä kuolemia oli viime vuonna ainakin kolme miljoonaa.

Epävarmuutta lukuihin tuo se, että jotkut maat raportoivat vain sairaaloissa tapahtuneista koronakuolemista tai vain COVID-19 -testistä positiivisen tuloksen saaneiden ihmisten kuolemista. Monissa maissa taas ei ole mahdollisuutta raportoida kuolinsyitä tarkasti terveydenhuollon ja väestörekisteröinnin puutteiden takia.

Pandemia on todennäköisesti lisännyt kuolemantapauksia myös muista syistä johtuen, kun terveydenhuollon palveluissa tai tavallisissa rokotuksissa on ollut häiriöitä.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.