Yhteiset kriteerit helpottaisivat sairaalapotilaan kotiuttamista

Sairaalapotilaan kotiuttamista koskevat keskustelut ovat konfliktiherkkiä, sanoo osastoilla toimintaa havainnoinut Riikka Lämsä väitöstutkimuksessaan. Kotiuttamista helpottaisivat etukäteen laaditut yhteiset kotiuttamiskriteerit.

Sairaalapotilaan kotiuttamiseen liittyy yllättävän paljon neuvotteluja ja ristiriitoja, katsoo potilaana olemista sairaalaosastoilla havainnoinut valtiotieteiden maisteri Riikka Lämsä väitöstutkimuksessaan.

Hänen mukaansa kotiuttamista perustellaan yksittäisen potilaan toimintakyvyllä, elämäntilanteella sekä lääketieteellisillä ja hallinnollisilla syillä. Kotiuttamistilanteissa neuvotellaan siitä, mikä peruste on kulloinkin ensisijainen.

– Näiden yksittäistä potilasta koskevien perusteiden lisäksi henkilökunta käy samalla myös linjanvetokeskustelua siitä, minkälainen potilas on ylipäätään kotiutettavissa. Kolmantena tasona neuvotteluissa on usein vielä yksittäisen potilaan tilanne, josta henkilökunnan eri jäsenillä voi olla eri näkemys. Monitasoiset keskustelut johtavat konfliktiherkkyyteen.

Lämsä arvelee konfliktien olevan niin arkipäiväisiä, ettei niitä sellaisiksi edes mielletä.

– Henkilökunta kuitenkin tiedostaa, että kotiuttamistilanteet ovat raskaita ja monimutkaisia.

Lääkärien asema ristiriitaisin

Ristiriitaisimmassa tilanteessa ovat hänen mukaansa lääkärit, jotka päätöksen viime kädessä tekevät. Lääkärit näkevät ja kuulevat hoitajilta potilaan aidon tilanteen mutta heillä on paine noudattaa ylhäältä päin asetettuja vaatimuksia. Sellainen on esimerkiksi tarve kotiuttaa potilas nopeasti, jotta saadaan tilaa uusille potilaille.

Kotiuttamisneuvotteluja olisi Lämsän mielestä helpointa keventää laatimalla kotiuttamista koskevat yleiset kotiuttamiskriteerit osasto- ja sairaalakohtaisesti etukäteen.

– Niitä ei varmasti ole helppo laatia, koska ratkaisuun vaikuttaa esimerkiksi se, minkälainen tilanne on potilaan kotona ja kotisairaanhoidossa. Ajattelen kuitenkin, että tässä on arvokeskustelun paikka.

Lämsän mukaan vaarana on myös, että jokin neljästä kotiuttamisperusteesta muodostuu niin vahvaksi, että vain sitä käytetään.

– Päätöstä tehtäessä on hyvä ottaa huomioon kaikki perusteet.

Arvokeskustelua hän kaipaisi myös havainnostaan, että naisia ja miehiä sijoitettiin sairaalassa samaan potilashuoneeseen esimerkiksi infektio-osastolla.

– Haluammeko tehostaa toimintaa niin paljon, että se ylittää kulttuurisen sukupuolijaottelun?

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta