Yleislääkärit: Terveydenhuollon laatua on mitattava oikein

Mitä laatu oikeasti on? Yleislääkärijärjestöjen mielestä asiaa ei ole mietitty tarpeeksi.

Yleislääkärit haluavat tuoreessa kannanotossaan kiinnittää huomiota terveydenhuollon laadun mittaamiseen.

Asia on yleislääkärijärjestöjen mielestä tärkeä, eikä sitä ole mietitty riittävästi. Kannanoton mukaan onnistunut mittaus luo perustan hoitojärjestelmien kehittämiselle.

– Sote-uudistuksessa puhutaan paljon laadun mittaamisesta. Emme ole vielä nähneet, että kukaan mittaisi laatua systemaattisesti tai että olisi edes mietitty kunnolla, mitä laatu oikeasti on, varapuheenjohtaja Arto Virtanen Suomen yleislääkärit GPF ry:stä sanoo.

– Hoidon laatu ei ole vain sitä, kuinka hyvin pääsee vastaanotolle, Virtanen huomauttaa.

Huomio jatkuvuuteen, pitkäaikaissairauksiin ja ylidiagnostiikkaan

Yleislääkärijärjestöjen mukaan Lääkäriliiton laatuneuvoston ehdotus on hyvä lähtökohta terveydenhuollon laadun arvioinnille. Sen perustana ovat Institute of Medicinen ulottuvuudet eli kustannusvaikuttavuus, tehokkuus, turvallisuus, potilaskeskeisyys, oikea-aikaisuus ja oikeudenmukaisuus.

Järjestöt painottavat etenkin hoidon jatkuvuutta, pitkäaikaissairauksien laadukasta hoitoa sekä ylidiagnostiikan ja ylihoidon tunnistamista.

Kannanoton mukaan Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa yleislääkärijärjestöt ovat olleet pitkälti vastuullisia laatuindikaattorien määrittelystä.

– Näemme perusterveydenhuollon laadun mittaamisen erittäin tervetulleeksi ja tärkeäksi. Haluamme olla mukana tässä laadunparannustyössä, Suomen yleislääketieteen yhdistys ja Suomen yleislääkärit toteavat kannanotossaan.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Uutinen julkaistiin Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta