Ahtaaseen lonkkaan leikkaus on parempi apu kuin fysioterapia

Tähystyskirurgia on kuitenkin tarpeen vain vaikeimmissa tapauksissa.

Englantilaiset urheiluortopedit tekivät hienon satunnaistetun tutkimuksen artroskooppisen kirurgian hyödystä ahtaan lonkan oire­yhtymässä, jossa reisiluun pää ei oikein mahdu lonkan nivelkuppiin. Syynä voi olla synnynnäinen rakennevika, mutta useimmiten urheiluvamma.

Rasituskipuna lonkan alueella ilmenevä tila voi alkaa jopa kasvuiässä, esimerkiksi jääkiekkomaalivahdeilla 15–20 vuoden iässä. Diagnoosi on kliininen ja se varmistetaan kuvantamistutkimuksin.

Tutkijat satunnaistivat 222 potilasta (ikä 18–60 v) joko lonkan tähystysleik­kaukseen tai aktiiviseen fysioterapiaan, joka sisälsi kahdeksan hoitojaksoa viiden kuukauden aikana. Tähystysleikkauksessa ahdas lonkan osa ”hiottiin” esimerkiksi muotoilemalla reisiluun päätä tai nivelkuppia. Hoitotuloksia arvioitiin pisteytyksellä, lonkan liikkuvuustesteillä ja elämänlaatumittareilla.

Kahdeksan kuukauden kuluttua pisteytys puolsi kirurgiaa. Leikkausryhmän potilaat myös raportoivat vähemmän kipua ja arvioivat elämänlaatunsa paremmaksi.

Lonkan ahtaumasta on aiemmin tehty kaksi satunnaistettua tutkimusta, joista toinen puolsi leikkausta ja toinen ei. Yhdysvalloissa tehdään jo yli 50 000 tähystysleikkausta ahtaan lonkan takia ja Englannissakin määrä on kasvanut yli 700 prosenttia viime vuosina.

Tähystyskirurgia on kuitenkin tarpeen vain vaikeimmissa tapauksissa, ja huippu-urheilijakin joutuu huilaamaan 6–12 kuukautta leikkauksen jälkeen.

Lähde: Palmer AJR ym. Arthroscopic hip surgery compared with physiotherapy and activity modification for the treatment of symptomatic femoroacetabular impingement: multicentre randomised controlled trial. BMJ 2019;364:1185.

Kirjoittaja
Hannu Paajanen

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 18/2019.