Alkoholin kallistuminen vähensi tapaturmaisia aivovammakuolemia Suomessa

Kuolleisuus väheni vuosittain keskimäärin 4,1 prosenttia, selviää turkulaistutkimuksesta.

Alkoholin hintojen korotuksella oli merkitsevä yhteys tapaturmaisesti aiheutuneiden aivovammakuolemien vähenemiseen, selviää Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun yliopiston tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin alkoholiverotuksen muutosten ja väestötason alkoholikulutuksen muutosten ajallista yhteyttä tapaturmaisten aivovammojen aiheuttamaan kuolleisuuteen yli 15-vuotiailla vuosina 2004–2016.

Tarkasteluaikana Suomessa kuoli 12 100 ihmistä tapaturmaisen aivovamman seurauksena. Aivovammakuolleisuus oli 22 kuolemantapausta 100 000 henkilötyövuotta kohden. Luku on Euroopan korkeimpia.

Kun alkoholijuomien verotusta kiristettiin, kokonaiskulutus vähentyi 1,2 prosentilla. Samalla tapaturmaisten aivovammojen kuolleisuus väheni keskimäärin vuodessa 4,1 prosenttia. TYKS:n neurokirurgian erikoislääkärin, dosentti Jussi Postin mukaan yhteys on tilastollisesti merkitsevä.

Posti huomauttaa tiedotteessa, että kun alkoholiverotusta alennettiin Suomessa vuonna 2004, lisääntyi alkoholin kokonaiskulutus 10 prosenttia. Samalla myös aivovammakuolemien määrä lisääntyi.

– Oulun yliopistollisen sairaalan tutkijat havaitsivat, että alkoholin halpenemisen jälkeen tapaturmaisten aivovammojen aiheuttama keski-ikäisten henkilöiden kuolleisuus lisääntyi Pohjois-Suomessa, Posti kertoo.

Tutkimus on julkaistu Scientific Reports (Nature) -lehdessä.

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva
Panthermedia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 2.4.2019.