Altistuminen parasetamolille ennen syntymää lisää lapsen ADHD-riskiä

Riski on suurentunut etenkin jos äiti käytti lääkettä ensimmäisen tai toisen raskauskolmanneksen aikana.

Lapsilla, jotka ovat altistuneet parasetamolille raskauden aikana, riski sairastua aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) on suurempi kuin muilla lapsilla. Riski on suurentunut etenkin äidin käyttäessä parasetamolia ensimmäisen tai toisen raskauskolmanneksen aikana.

Retrospektiiviseen tutkimukseen osallistui taiwanilaisia äiti-lapsipareja, joissa 950 lapsella oli ADHD ja verrokkeja oli 3 800. Tutkittavat lapset olivat 11-vuotiaita ja ADHD todettiin keskimäärin 3,7 vuoden iässä. Äitien parasetamolin käyttö, raskaudenaikaiset infektiot ja mielenterveyshäiriöt kartoitettiin kolmen kuukauden ajalta ennen raskautta ja läpi raskauden.

Tutkijat laskivat kumulatiivisen parasetamoliannoksen raskautta edeltäneiden kolmen kuukauden sekä jokaisen raskauskolmanneksen ajalta. Analyyseissä käytettiin logistista regressiota.

Altistuminen parasetamolille toisen raskauskolmanneksen aikana lisäsi lapsen ADHD:n riskiä. Myös parasetamolille altistuminen kahden ensimmäisen tai jonkin ­raskauskolmanneksen aikana lisäsi riskiä. Annosriippuvaista yhteyttä parasetamolille altistumisen ja ADHD:n riskin välillä ei todettu. Äidin kaksi­suuntainen mielialahäiriö ja masennus lisäsivät merkittävästi lapsen ADHD:n riskiä.

Arviolta yli 50 prosenttia eurooppalaisista ja 65 prosenttia amerikkalaisista naisista käyttää parasetamolia raskauden aikana. Äidin raskaudenaikaiseen lääkitykseen on usein mahdollista vaikuttaa.

Lähde: Chen MH, Pan TL, Wang PW ym. Prenatal exposure to ­acetaminophen and the risk of attention-deficit/hyper­activity disorder: a nationwide study in Taiwan. J Clin ­Psychiatry 2019 Sep 10;80(5). doi: 10.4088/JCP.18m12612

Kirjoittaja
Nina Kaseva

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 40/2019.