Älykello paljastaa eteisvärinän

Applen älykellon sykedataa kerättiin yli 400 000 käyttäjältä Yhdysvalloissa.

Teknologiayritys Apple on toteuttanut Yhdysvalloissa laajan sydäntutkimuksen, jossa on selvitetty älykello Apple Watchin sykedatasta eteisvärinän ilmaantuvuutta.

Yli 400 000 älykellon käyttäjän sykedatasta seulottiin algoritmin avulla tietoa siitä, milloin sydämen syke oli säännöllistä tai epäsäännöllistä. Ideana oli, että käyttäjiä informoitiin, kun sykkeessä havaittiin eteisvärinään viittaavaa epäsäännöllisyyttä. Heitä kehotettiin hakeutumaan lääkärin vastaanotolle, jossa epäily rytmihäiriöstä piti vahvistaa EKG:n avulla.

Tutkijat havaitsivat epäsäännöllisen sykkeen puolella prosentilla osallistuneista. Kun tutkittavien ikä nousi 65 vuoteen tai yli, epäsäännöllinen rytmi havaittiin kolmella prosentilla. Älykello voi siis antaa jonkinlaista osviittaa siitä, onko käyttäjällä käynnissä rytmihäiriö.

– Perinteisesti eteisvärinän diagnostiikka on pohjautunut puhtaasti johonkin EKG-tekniikkaan, sanoo sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri Tuomo Nieminen Päijät-Hämeen keskussairaalasta.

Niemisen mukaan on kiinnostavaa, että tässä tutkimuksessa teknologia ja elektroniikka ovat lääketieteen edellä. Yleensä eteisvärinästä kärsivät potilaat saapuvat lääkärin vastaanotolle oireiden takia, eivät älykellon ilmoittaman oireettoman epäsäännöllisen sykkeen vuoksi.

– Tuossa tutkimuksessa potilas saattaa tulla meidän vastaanotolle ja sanoa, että hänellä on rytmihäiriö, jonka jälkeen meidän pitää hoitopäätös. Hänellä ei välttämättä ole lainkaan oireita sen asian takia. Mikäli eteisvärinällä voisi olla hoidollista merkitystä, on meidän ensin varmennettava diagnoosi perinteisin menetelmin. Emme voi sittenkään olla ihan varmoja, että aiempien tutkimusten hyödyt olisivat sovellettavissa tähän uuteen asiakasryhmään.

Keskimäärin yhdysvaltalaistutkimukseen osallistui 40-vuotiaita, joilta ei ole Niemisen mukaan järkevää etsiä lähtökohtaisesti eteisvärinää. Jos alle 65-vuotiaalla muuten terveellä henkilöllä on ajoittaista oireetonta eteisvärinää, ei hänelle lähtökohtaisesti aloiteta mitään hoitoa eikä ainakaan pitkäkestoista antikoagulaatiota, kertoo Nieminen.

Sen sijaan etenkin vanhemmalle väestölle eteisvärinällä voi olla kliinistä merkitystä, jos aivoinfarktin riskipisteet ovat kaksi tai enemmän.

– Me emme voi olla ihan varmoja, että nämä sattumalöydöksinä todetut oireettomat eteisvärinät ovat aivoinfarktin kannalta yhtä riskipitoisia kuin aiemman normaalin kliinisen käytännön mukaan havaitut eteisvärinät. Jos Apple Watch kertoo eteisvärinästä ja saamme EKG:lta varmistuksen, aloitamme antikoagulaatiohoidon, mikäli riskipisteet ovat riittävät eikä merkittävää vuotoriskiä ole. Emme ole kuitenkaan tutkineet juuri sellaista potilasmateriaalia antikoagulaatiohoidon tehon näkökulmasta.

Eteisvärinän havaitseminen älykellon algoritmien avulla vaatii tutkijoiden mukaan vielä lisätutkimuksia, mutta ensimmäiset havainnot lupaavat hyvää.

– Tutkimuksella täytyy täyttää aukkokohdat, jotta saamme lääketieteellisesti järkeviä vastauksia jäljellä oleviin kysymyksiin. Näin opimme välttämään kallista ja mahdollisesti haitallista ylihoitoa. Se vaatisi ison lääketutkimuksen, jotta skeptisimmät olisivat vakuuttuneita, että Apple Watch -tyyppinen strategia on perusteltu, Nieminen kertoo.

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 3.4.2019.