Anestesiologin kokemus ei vaikuta haittatapahtumien määrään tekonivelkirurgiassa

Kirurgin kokemuksella sen sijaan on merkitystä.

Anestesiologin kokemus ei vaikuta haittatapahtumien määrään tekonivelkirurgiassa Kuva 1 / 1 Kuva: Adome AOP

Anestesiologin kokemus tai hänen vuosittain hoitamiensa potilaiden määrä ei vaikuta haittatapahtumien esiintymistodennäköisyyteen tekonivelkirurgiassa. Sen sijaan vuosittain yli 50 tekonivelleikkausta suorittavan kirurgin leikkauksissa on vähemmän haittatapahtumia kuin vähemmän leikkaavan.

Tutkimus vahvistaa aiemmat tulokset, joiden mukaan kokeneen ja vuosittain paljon leikkaavan kirurgin toimenpiteissä on vähemmän haittatapahtumia kuin kokemattoman. Anestesiologin kokemusta ja hoidettujen potilaiden määrää ei ole aiemmin tutkittu suhteessa haittatapahtumien määrään.

Retrospektiivinen tutkimus vuosilta 2005–14 tehtiin New Yorkissa tekonivelkirurgiaan erikoistuneessa yksikössä, jossa vuotuinen leikkausmäärä on suuri. Tarkastelussa oli kaikkiaan 40 437:n alaraajaan kohdistuvan tekonivelleik­kauksen jälkeisten haittatapahtumien, kardiopulmonaalisten haittatapahtumien ja pitkittyneiden, yli viiden vuorokauden sairaalahoitojaksojen määrä.

Tekonivelleikkaukset ovat yleisimpien leikkausten joukossa kehittyneissä maissa, ja niiden määrä kasvaa merkittävästi tulevina vuosikymmeninä väestön ikääntyessä. Näin ollen ei ole yhdentekevää, miten näitä leikkauksia tehdään.

Memtsoudis SG, Wilson LA, Bekeris J ym. Anaesthesia provider volume and perioperative outcomes in total joint arthroplasty surgery. Br J Anaesth 2019;123:679–87.

Teksti: Ritva Jokela

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 1–2/2020.Ritva Jokela

Oletko jo lukenut nämä?