Astmalääke lisäsi ahdistuneisuutta ja unihäiriöitä lapsipotilailla

Siitepölykaudella montelukastia määrätään usein lapsen allergisen astman hoidon tueksi.

Astman hoitoon käytetty montelukasti kaksinkertaisti lapsen neuropsykiatrisen tapahtuman riskin Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa. Ahdistuneisuus ja uni­häiriöt olivat tavallisimmat oireet.

Kaltaistetun sisäisen tapaus-verrokkitutkimuksen tutkittavat olivat 5–18-vuo­tiaita astmapotilaita. Lapsia, joilla oli todettu lääkärin hoitoa vaatinut neuro­psykiatrinen tapahtuma montelukastilääkityksen aikana, verrattiin astman vuoksi säännöllistä ylläpitolääkitystä käyttäneisiin. Mielen­terveysongelmaiset suljettiin pois.

Yleisimmät neuropsykiatriset oireet, joiden vuoksi lapsi tuotiin lääkärin arvioon, olivat ahdistuneisuus, unihäiriö ja mielialaoireilu. Montelukastin käyttö oli yleisempää neuropsykiatrisen oireen saaneilla. Heillä myös astma oli vaikeampi: enemmän päivystyskäyntejä ja osastohoitojaksoja edeltävänä vuonna, useammin systeemisiä kortikosteroideja ja enemmän ylläpitolääkkeitä.

Montelukastin aiheuttamien neuro­psykiatristen oireiden mekanismeja ei tunneta. Niiden tiedetään väistyvän, kun lääkitys lopetetaan. Näin siitepölykaudella montelukastia määrätään usein lapsen allergisen astman hoidon tueksi. On tärkeää tiedostaa siihen liittyvät riskit.

Lähde: Glockler-Lauf SD, Finkelstein Y, Zhu J ym. Montelukast and neuropsychiatric events in children with asthma: A nested case-control study. J Pediatr, verkossa ensin 21.3.2019. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.02.009

Kirjoittaja
Nina Kaseva

Kuva
Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 22/2019.