Atooppinen ihottuma heikentää lasten unen laatua

Britit havaitsivat lisääntyneen unihäiriöiden riskin lapsilla, joilla on atooppinen ihottuma.

Lievään atooppiseen ihottumaan liittyi 40 % suurempi heikompien yönunien riski verrattuna terveisiin lapsiin, ja vaikea ekseema nosti riskitason 70 %:iin.

Pitkittäisen syntymäkohortin tutkittavia (n = 13 988) seurattiin 1 vuoden iästä 16-vuotiaiksi. Iho-oireita ja unen kestoa ja laatua selvitettiin standardoituja kyselylomakkeita käyttäen. Tavalliset sekoittavat tekijät ja vaikutuksen muovaajat huomioitiin tilastollisissa analyyseissä.

Atooppinen ihottuma todettiin 35 %:lla eli noin 5 000 tutkittavalla. Unen pituudessa ei todettu eroa ihottumaryhmän ja verrokkien välillä koko seurantajakson aikana. Lapsilla, joiden ihottuma oireili, unen laatu oli heikompi koko seurantajakson ajan. Riski suureni, jos atooppinen ihottuma oli vaikea tai mikäli lapsella oli ihottuman lisäksi astma tai allerginen nuha. Huomionarvoista on, että unen laatu oli heikompi, vaikka atooppinen ihotuma oli lievä tai inaktiivisessa vaiheessa.

Kutina on atooppiseen ihottuman keskeinen oire etenkin öisin. Se vaikeuttaa nukahtamista ja herättää kesken unien. Riittämätön yöuni heijastuu kognitioon, käyttäytymiseen, mielialaan ja oppimiskykyyn. Atooppinen ihottuma on taudinkuvaltaan aaltoileva ja etenkin siitepölyallergiasta kärsivillä tulee kiinnittää huomio ihon tehokkaaseen hoitoon siitepölykauden edetessä.

Lähde:
Ramirez FD, Chen S, Langan SM ym. Association of atopic dermatitis with sleep quality in children. JAMA Pediatr, verkossa ensin 4.3.2019. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.0025

Kirjoittaja:

Nina Kaseva

Kuva:

Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 17/2019.