Bentsodiatsepiinit ja opioidit lisäävät keuhkoahtauma­potilaan sairaalahoitoja

Mitä ­vaikeampi tauti, sitä todennäköisemmin päätyi sairaalaan.

Vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastaville on syytä välttää antamasta lääkkeitä, jotka vaikuttavat hengitykseen, tai niitä on käytettävä vain varovasti. Amerikkalaistutkijat selvittivät Medicare-aineistosta, millä todennäköisyydellä yli 65-vuotiaat keuhkoahtaumapotilaat joutuvat sairaalaan, jos heille annetaan bentsodiatse­piinia, opioidia tai molempia.

Tutkimukseen haettiin sairaalahoitoon joutuneita potilaita ja heille vakioitu verrokkiryhmä. Vakiointi oli tehty iän, sukupuolen, komorbiteetin, uniapnean, lääkityksen ja taudin vaikeusasteen suhteen.

Pelkkää opioidia käyttäneiden riski joutua sairaalaan oli 73 prosenttia suurempi ja bentsodiatsepiineja käyttäneiden 42 prosenttia suurempi kuin verrokkien. Jos käytössä olivat molemmat lääkeryhmät, sairaalahoidon riski oli 132 prosenttia suurempi kuin jos ei käyttänyt kumpaakaan lääkettä. Mitä ­vaikeampi tauti, sitä todennäköisemmin päätyi sairaalaan.

Iäkkäille keuhkoahtaumapotilaille, joilla on vaikea tautimuoto, bentsot ja opioidit ovat riski. Jos hengitys lamaantuu, edessä on reissu päivystykseen. Kannattaa muistaa, että pieni annos oksikodonia liuoksena ientaskuun annosteltuna on loistava lääke erittäin vaikeaa keuhkoahtaumaa sairastavalle palliatiivisena hoitona tai kun kotona on odotettavissa voimakasasteinen ponnistus (esimerkiksi WC-reissu).

Lähde: Baillargeon J, Singh G, Kuo YF ym. Association of opioid and benzodiazepine use with adverse respiratory events in older adults with COPD. Ann Am Thorac Soc 2019;16:1245–51.

Kirjoittaja
Heikki Ekroos
toimittaja

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 45/2019.