Darolutamidista uusi ase kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään

Lääkkeestä saatiin lupaavia tuloksia laajassa tutkimuksessa.

Hormonihoito on ensisijainen vaihtoehto eturauhassyövän uusiuduttua primaarihoidon jälkeen. Kemiallisesta tai opera­tiivisesta kastraatiosta huolimatta useimmilla potilailla sairaus etenee jossain vaiheessa. Ensi merkki siitä on PSA-lukeman nousu.

Tauti tulkitaan kastraatioresistentiksi ja metastasoitumattomaksi, kun PSA-taso nousee mutta taudin etäpesäkkeitä ei ole tavanomaisin menetelmin, luustokartoituksella, tietokonetomo­grafialla tai magneettikuvauksella, osoitettavissa. Tärkein hoitotavoite on tällöin etäpesäkkeiden synnyn esto.

Darolutamidi on rakenteellisesti uniikki androgeenireseptorin salpaaja, jota ollaan kehittämässä eturauhas­syöpälääkkeeksi. Toisen polven anti­androgeenien, kuten entsalutamidin ja apalutamidin, on osoitettu pidentävän merkittävästi etäpesäkkeiden ilmaantumiseen kuluvaa aikaa lumehoitoon verrattuna.

Satunnaistetussa faasin III kaksoissokkotutkimuksessa selvitettiin darolutamidin tehoa lumeeseen ­verrattuna.

Monikansalliseen tutkimukseen osallistui 409 klinikasta 1 509 miestä, ­suomalaisiakin mukana. Osallistujilla oli todettu etäpesäkkeetön, kastraatio­resistentti eturauhassyöpä ja PSA:n tuplaantumisaika oli korkeintaan 10 kuukautta.

Darolutamidihoitoa saaneilla etä­pesäkkeettömän ajan mediaani oli 40,4 kuukautta, lumelääkettä saaneilla 18,4 kuukautta. Darolutamidi myöhensi potilaiden kuoleman ajan­kohtaa, kipujen pahenemista, sytotoksisen kemoterapian aloitusta ja oireisia luustotapahtumia.

Haitta­vaikutusten takia darolutamidiryhmästä lääkkeen käytön lopetti 8,9 prosenttia ja lume­lääkeryhmästä 8,7 prosenttia. Darolutamidia saaneilla ei esiintynyt epileptiformisia kohtauksia, kaatumisia, murtumia, ­kognitiivisia häiriöitä tai hypertensiota enempää kuin lumeryhmässä.

Darolutamidi aiheuttaa kastraatio­hoidon haittojen päälle harvalukuisempia ja vähemmän toksisia sivuvaikutuksia kuin muut androgeenireseptorin salpaajat. Tutkijat arvelevat keskus­hermostoperäisten sivuvaikutusten vähäisyyden johtuvan sen heikosta penetraatiokyvystä veri-aivoesteen läpi ja vähäisestä sitoutumisaffiniteetista gamma-aminovoihapon A-reseptoriin.

Fizazi K, Shore N, Tammela TL ym. Darolutamide in ­nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med 2019;380:1235–46.

Teksti: Ossi Lindell

Kuva: FotoliaOssi Lindell