Diabeteslääke tehoaa sydämen vajaatoimintaankin

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidon lääkearsenaali kasvaa entisestään.

Selektiiviset natriumin- ja glukoosikuljettajaproteiini 2:n (SGLT2) estäjät ovat vähentäneet jo aiemmissa diabeteksen hoitotutkimuksissa sydämen vajaatoiminnan aiheuttamaa sairaalahoidon tarvetta. Uuden tutkimuksen mukaan dapagliflotsiini näyttää vaikuttavan myönteisesti myös muiden kuin diabetesta sairastavien vajaatoimintapotilaiden taudinkulkuun ja ennusteeseen.

Tutkimuksessa satunnaistettiin 4 744 oireista sydämen vajaatoimintaa sairastavaa potilasta (keski-ikä 66 v) saamaan joko dapagliflotsiinia tai lumelääkettä optimaalisen hoidon ohella. Kaikilla oli merkittävästi heikentynyt sydämen pumppaustoiminta.

Noin puolentoista vuoden seurannan aikana dapagliflotsiiniryhmässä ilmeni merkittävästi vähemmän sairaalahoitoa vaativia sydämen vajaatoiminnan vaikeutumisvaiheita ja sydänperäisiä kuolemia kuin lumehoitoryhmässä ja kokonaiskuolleisuuskin oli pienempi. Yllättävää oli, että lääkevaikutus oli samanlainen myös muilla kuin diabeetikoilla; heitä oli lähes 60 % potilaista. Dapagliflotsiiniin ei liittynyt enempää merkittäviä haittavaikutuksia kuin lumelääkkeeseen.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidon lääkearsenaali kasvaa entisestään. Uudet ennusteeseenkin vaikuttavat lääkkeet näyttävät tulevan nykyään yllättävän hitaasti kliiniseen käyttöön. Esimerkiksi sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmää käytetään tuoreen rekisteritutkimuksen mukaan Yhdysvalloissakin vain alle 15 %:lla potilaista, joille hoito sopisi.

Lähde: McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE ym. Dapaglifozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2019;381:1995–2008.

Juhani Airaksinen

Julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 3/2020