Ennaltaehkäisevät kotikäynnit tukevat iäkkään toimintakykyä

Analyysin mukaan interventio voisi olla kustannusvaikuttava.

Moniammatilliset, kattavaa geriatrista arviointia hyödyntävät ennaltaehkäisevät kotikäynnit tukivat iäkkäiden terveyteen liittyvää elämänlaatua vuoden seurannassa, toteaa Heini Liimatta väitöstutkimuksessaan. Vaikutus väheni kun kotikäynnit lopetettiin.

Tutkittavat olivat 75 vuotta täyttäneitä hyvinkääläisiä, jotka asuivat kodeissaan ilman säännöllistä kotiapua tai -hoitoa. Heidät satunnaistettiin interventio- ja kontrolliryhmiin. Hoitaja, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä tekivät kolme kattavaa geriatrista arviointia hyödyntävää ennaltaehkäisevää kotikäyntiä interventioryhmälle.

Ryhmien välillä ei havaittu eroa terveys- ja sosiaalipalveluiden kustannuksissa. Analyysin mukaan interventio voisi olla kustannusvaikuttava.

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit iäkkäille tuottavat positiivisia vaikutuksia heidän toimintakykyynsä, elämänlaatuunsa ja kuolleisuuteensa, mutta tulokset ovat yhä ristiriitaisia.

Nämä positiiviset vaikutukset saavutettiin kustannuksia lisäämättä.

LL Heini Liimatan väitöskirja Effectiveness of preventive home visits among community-dwelling older people tarkastetaan 23. elokuuta Helsingin yliopistossa.

Kirjoittaja
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva
Panthermedia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 5.8.2019.