Epilepsialääke kasvattaa Alzheimer-potilaan keuhkokuumeen riskiä

Epilepsialääkettä käyttävillä potilailla on noin kaksinkertainen riski sairastua keuhkokuumeeseen verrattuna muihin Alzheimeria sairastaviin.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että epilepsialääkkeitä käyttävillä Alzheimer-potilailla oli noin kaksinkertainen keuhkokuumeen riski verrattuna niihin potilaisiin, jotka eivät käyttäneet epilepsialääkkeitä. Riski oli suurimmillaan käytön alussa, mutta säilyi pitkäaikaiskäytössäkin.

Hyvin harvalla, alle 10 prosentilla, Alzheimerin tautia sairastavista epilepsialääkkeen käyttäjistä on diagnosoitu epilepsia. Monet todennäköisesti käyttävät epilepsialääkkeitä esimerkiksi hermoperäiseen kipuun tai dementiaan liittyviin käytösoireisiin.

Osalla epilepsialääkkeistä on väsyttäviä vaikutuksia. Tämä saattaa selittää keuhkokuumeen riskiä.

Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen, jossa epilepsialääkeryhmän käyttöön liittyvää keuhkokuumeen riskiä tutkittiin Alzheimerin tautia sairastavilla. Aiemmassa tutkimuksessa, jossa selvitettiin nuorten aikuisten epilepsialääkkeiden käyttöä, yhteyttä keuhkokuumeeseen ei löydetty. Jatkotutkimuksessa tuleekin selvittää, ovatko iäkkäät erityisen herkkiä näiden lääkkeiden vaikutuksille.

Alzheimerin tautia sairastavilla on suurempi todennäköisyys sairastua keuhkokuumeeseen kuin muilla. Heillä myös siihen liittyvä kuolleisuus on suurempi.

Tulokset julkaistiin Journal of Alzheimer`s disease -lehdessä.

Kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

KuvaFotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 21.3.2019.