Glukosamiini näyttää vähentävän valtimosairauksien vaaraa

Käytöllä on samanlaisia vaikutuksia kuin vähähiilihydraattisella ruokavaliolla.

Brittiläinen biopankki­tutkimus selvitti etenevässä havainnoivassa tutkimuk­sessa glukosamiinin käytön ja valtimosairauksien ilmaantumisen yhteyttä. Biopankkiin rekrytoitiin noin puoli miljoonaa 40–69-vuotiasta vuosina 2006–10. Tutkimuksesta suljettiin pois potilaat, joilla jo lähtötilanteessa oli ­valtimosairaus. Glukosamiinia käytti 19 prosenttia seuratuista.

Keskimäärin seitsemän vuoden ­seurannan aikana ilmaantui noin 10 000 valtimotapahtumaa, glukos­amiinia käyttäneille 15 prosenttia vähemmän kuin muille biopankin kohortissa. Tulos oli riippu­maton riskitekijöistä.

Tutkijat selittävät tulosta gluko­s­amiinin anti-inflammatorisilla vaiku­tuksilla. Sen käytöllä on myös saman­laisia vaikutuksia kuin vähähiilihydraattisella ruokavaliolla: se vähentää glyko­lyysiä ja lisää aminohappoaineen­­vaihduntaa.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu muistakin havainnoivista tutkimuksista. Vakioinnista huolimatta on mahdollista, että glukosamiinin käyttö liittyy terveempään elämäntapaan. Preventiivisen vaikutuksen varmistaminen vaatii kliinisen hoitokokeen.

Moni keski-ikäinen käyttää glukosamiinia säännöllisesti niveloireisiinsa, vaikka sen tehosta nivelrikkoon ei ole vakuuttavaa näyttöä.

Lähde: Ma H, Li X, Sun D ym. Association of habitual glucosamine use with risk of cardiovascular disease: prospective study in UK Biobank. BMJ 2019;365:I1628.

Kirjoittaja
Helena Liira

Kuva
Adobe

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 32/2019.