Gluteeniton ruokavalio auttaa keliakian iho-oireisiin

Ihokeliaakikot hyötyvät gluteenittomasta ruokavaliosta muiden keliakiapotilaiden tavoin, osoittaa väitöstutkimus.

Gluteeniton ruokavalio vähentää ihokeliaakikon tautitaakkaa, osoittaa Tampereen yliopistossa tehty väitöstutkimus. Lääketieteen lisensiaatti Camilla Pasternack selvitti väitöstyössään, että ihokeliakiapotilaiden elämän laatu koheni merkittävästi ensimmäisen vuoden gluteenittoman ruokavaliohoidon aikana.

Lisäksi potilaiden kokemus omasta terveydestä parani ja terveyskeskuspalveluiden käyttö väheni hoidon myötä.

Ihokeliakian oireita ovat kutisevat nesterakkulat kyynärpäissä, polvissa, pakaroissa, hartioissa ja hiuspohjassa. Se on yksi keliakian muodoista.

Pitkään ruokavaliohoidolla olleet potilaat kokivat elämänlaatunsa yhtä hyväksi kuin terveet verrokkiryhmän jäsenet huolimatta gluteenittoman ruokavalion aiheuttamasta hankaluudesta.

– Tämä kuvaa hyvin sitä, miten suuresti ihokeliakiapotilaat hyötyvät ruokavaliohoidosta, sanoo Pasternack tiedotteessa.

Keliakiadiagnoosin viivästyessä ja gluteenialtistuksen pitkittyessä keliakia altistaa luunmurtumille sekä jopa syövälle. Keliakiapotilailla on todettu suurentunut riski luunmurtumiin verrattuna normaaliväestöön, mutta ihokeliakiassa luunmurtumariskiä on tutkittu niukasti aiemmin. Pasternack totesi tutkimuksessaan, että ihokeliakiassa luunmurtumariski on pienempi kuin suolisto-oireisessa keliakiassa.

Toisaalta tutkimuksessa myös keliakiapotilaiden lonkkamurtumailmaantuvuus oli samaa tasoa muun väestön kanssa.

– Tämä oli yllättävä löydös ja sen todennäköisesti osittain selittää keliakian varhainen diagnostiikka Suomessa verrattuna muihin maihin sekä suomalaisten potilaiden taito noudattaa tiukkaa gluteenitonta ruokavaliota, Pasternack toteaa.

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 11.6.2019.