Hereillä olo yleisanestesian aikana on edelleen ongelma

Sen kokeneille saattaa kehittyä jopa ­traumaperäinen stressireaktio.

Neljä leikkauspotilasta tuhannesta on tahattomasti hereillä yleis­anestesian aikana. Tahatonta hereillä oloa yleis­anestesian aikana on tutkittu paljon viime vuosikymmeninä. Hereillä oloon voi liittyä kipua, halvaantumisen tunnetta, paniikkia, kyvyttömyyttä hengittää ja muistikuvia keskusteluista. Sen kokeneille saattaa kehittyä jopa ­traumaperäinen stressireaktio.

Amerikkalaisessa prospektiivisessa yhden keskuksen rekisteritutkimuksessa seurataan potilaiden terveyttä ja hyvinvointia leikkauksen jälkeen. Sen osana 48 151 leikkauspotilaalle lähetettiin kysely ja heistä 17 875 vastasi.

Vastanneista 622:lla oli yleisaneste­sian ajalta spesifinen muistikuva. Muistikuvana 282:lla oli kipua, halvaantumisen tunnetta tai ahdistusta, ja heistä 149 tavoitettiin puhelimitse tehtyyn kyselyyn. Osa raportoi taha­tonta hereillä oloa myös sellaisissa ­leik­kauksissa, joissa heille ei ollut edes tarkoitus antaa yleisanestesiaa.

Tahattoman hereillä olon taustalla voi olla potilaan hemodynaaminen epä­vakaus leikkauksen aikana, sillä silloin herkästi annostellaan liian pieniä anestesia-ainemääriä. Hereillä oloon saattaa johtaa myös tekninen ongelma tai inhimillinen erehdys.

Tämän tutkimuksen perusteella on syytä edelleen kehittää näyttöön perustuvia toimintamalleja hereillä olon välttämiseksi yleisanestesian aikana. Anestesiahenkilöstön on tosin syytä valmistaa potilasta paremmin myös niihin toimenpiteisiin, jotka on tarkoitus tehdä tämän ollessa hereillä. Rutiininomaiset kyselyt leikkauksen jälkeen helpottaisivat hereillä olleiden potilaiden tunnista­mista.

Lähde: Bombardieri AM, Mathur S, Soares A ym. Intraoperative awareness with recall: A desprictive, survey-based, cohort study. Anesth Analg, verkossa ensin 22.8.2019. doi: 10.1213/ANE.0000000000004358

Kirjoittaja
Ritva Jokela

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 40/2019.