Hoitolinjaus vaatii lääkäriltä tietoa, taitoa ja asennetta

Levinneen syövän hoidon tavoite määritellään yhdessä potilaan kanssa.

Kun syöpä on levinnyt, realistiset vaihtoehdot ovat joko taudin etenemistä hidastava hoito tai siirtyminen oireenmukaiseen hoitoon. Lääkärin tulee keskustella hoitosuunnitelmasta potilaan kanssa ja huomioida tämän mielipiteet ennen päätösten tekemistä. Hoitolinjaus tulee tehdä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, kirjoittaa Kristiina Tyynelä-Korhonen Lääkärilehdessä.

Potilaat ja omaiset odottavat yleensä, että syöpäsairautta hoidetaan aktiivisesti, ja heillä on usein mielipiteitä ja vaatimuksia hoidoista. Syöpälääkäri keskustelee hoitoarviokäynnillä potilaan ja omaisten kanssa syövän hoidon ensisijaisesta tavoitteesta. Lääketieteellinen ammattitaito ja hyvät vuorovaikutustaidot auttavat yhteisymmärrykseen pääsemisessä.

Linjausta tehdessä tulee kartoittaa potilaan kokonaistilanne. Iäkkäiden ja monisairaiden potilaiden levinneen syöpäsairauden hoidon tavoite on ensisijaisesti elämänlaadun ylläpitäminen ja riittävä oireiden hoito. Päätöstä ei tehdä pelkän iän perusteella, vaan huomioon otetaan toimintakyky, fyysisten sairauksien kokonaisuus ja elinajan ennuste.

Hoitolinjauskeskustelu, päätösten lääketieteellinen perusteleminen ja hoitopäätös voivat joskus vaatia aikaa ja sairaustilanteen seurantaa. Potilaat haluavat usein aktiivista syövän hoitoa, vaikka lääkityksen teho on tutkimusten mukaan vaatimaton ja hoidosta voi tulla vakaviakin haittoja. Hoitokokeilu voi auttaa päätöksenteossa.

Lähde: Tyynelä-Korhonen K. Aktiivinen lääkehoito vai palliatiivinen hoitolinja – valinnan vapaus vai vaikeus? Suom Lääkäril 2019;74:46–8.

Artikkeli julkaistiin Lääkärilehdessä 1–2/2019. Koko artikkelin voit lukea jutun alta.

Teksti: Marianne Jansson

Kuva: Panthermedia

Lataa tiedostoja