Hyvä perusterveydenhuollon lääkärimäärä vähentää kuolleisuutta

Kymmenen yleislääkärin lisäys 100  000 poti­lasta kohti pidensi elinajan odotetta 51,5 päivää.

Stanfordin yliopiston tutkijat pureutuivat rekisteritietoihin ja totesivat, että yleislääkärien tiheydellä on yhteys väestön kuolleisuuteen.

Aineisto kattoi 61 prosenttia Yhdysvaltojen väestöstä vuosina 2005–15. Tutkijat yhdistivät tiedon alueella toimivista yleislääkäreistä ja väestön kuolleisuudesta. Aineisto vakioitiin ottamalla huomioon muut saatavilla olevat terveys­palvelut, spesialistien määrä sekä väestön sosioekonomisia ja sairastavuus­tekijöitä.

Kaiken kaikkiaan yleislääkäritiheys pieneni seuranta-aikana, etenkin maaseutu­alueilla.

Kymmenen yleislääkärin lisäys 100  000 poti­lasta kohti pidensi elinajan odotetta 51,5 päivää ja vähensi kuolleisuutta valtimosairauksiin, syöpään ja keuhko­sairauksiin 0,9–1,4 prosenttia.

Vertailun vuoksi kymmenen spesialistin lisäys 100  000 potilaan väestössä tuotti 19,2 päivän lisäyksen elinaikaan.

Yleislääkärien perustehtävä kroonisten sairauksien hoidossa ja hoidon jatkuvuuden ylläpitäjinä yhdistyi tässä analyysissä väestön kuolleisuuden vähenemiseen. Tutkijoiden päätelmä oli, että resurssien suuntaaminen perus­terveydenhuollon lääkäreihin on tärkeää väestön terveydelle. Tässä on tärkeä viesti myös suomalaiselle terveyden­huollon uudistukselle.

Lähde: Basu S, Berkowitz S, Phillips R ym. Association of primary care physician supply with population mortality in the ­United States, 2005-2015. JAMA Intern Med, verkossa ensin 18.2.2019.

Kirjoittaja
Helena Liira

Kuva
Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 13/2019.