Idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien elämänlaatu paremmaksi

Potilaiden tulisi päästä ajoissa palliatiivisen hoidon piiriin, osoittaa väitöstutkimus.

Idiopaattista keuhkofibroosia (IPF) sairastavien potilaiden elämänlaatu voi parantua tarkemmalla seurannalla ja oireenmukaisella hoidolla, havaitsi erikoislääkäri Kaisa Rajala väitöstutkimuksessaan.

IPF on huonoennusteinen keuhkosairaus, jota sairastaa Suomessa noin tuhat potilasta. Ainoa parantava hoito on keuhkosiirto, joka ei sovellu kuitenkaan kaikille. Lääkityksen avulla taudin etenemistä voidaan hidastaa, mutta elinajan ennuste on noin 3–5 vuotta diagnoosista.

Rajalan mukaan tautia sairastavia potilaita hoidetaan usein aggressiivisesti elämän loppuvaiheessa, jolloin olisi kuitenkin tärkeää keskittyä hyvään oireiden hoitoon. Hän havaitsi, että potilailla esiintyi paljon vaikeita oireita kuten hengenahdistusta, väsymystä ja kipua, joka oli monimuotoisempaa kuin aikaisemmin on tiedetty. Uutena oireena oli muun muassa liikkuessa tuntuva kipu. Elämänlaatu potilailla oli alhainen jo kaksi vuotta ennen kuolemaa ja heikkeni viimeisinä kuukausina oireiden lisääntyessä.

Muiden sairauksien yhteydessä on jo havaittu, että ajoissa aloitettu palliatiivinen hoito parantaa potilaan elämänlaatua ja voi jopa pidentää elämää, Rajala muistuttaa.

– Olisi tärkeää saada myös idiopaattista keuhkofibroosia sairastavat potilaat ajoissa palliatiivisen hoidon piiriin. Ennakoivan hoitosuunnitelman ja hyvän oireenmukaisen hoidon avulla on mahdollista välttää turhia ja rasittavia tutkimuksia ja keskittyä elämänlaatuun, hän sanoo tiedotteessa.

Rajalan vuonna 2015 käynnistyneeseen tutkimukseen osallistui FinnishIPF-rekisterissä olleista 300 potilaasta 82 prosenttia.

Kaisa Rajalan väitöskirja "Quality of life and end of life care of patients with idiopathic pulmonary fibrosis in Finland" tarkastetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 26.4 klo 13.

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 23.4.2019.